Wiadomoci

Integra Car 7 - dodatkowe moduy

CRM/Zadania, Raporty i Analizy, Finanse, DMS

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

1.Integra Car 7

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

2.Powiadomienia sms

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

3.Schemat wys. SMS

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

4.SMS- Terminarz

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

5.Zakoczenie napr.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

6.Wymiana pynu ham

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

7.Okresowe przegldy

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

8.Badania techniczne

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

9.Napr. eksploatacyjne

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

10.CRM - Zadania

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

11.Lista CRM+Karta przyp.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

12. Przechowalnia opon

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

13.CRM-przypomnienia

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

14.Czasy Napraw

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

15.Wybr uszkodze

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

16.Raporty i Analizy

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

17.Raporty sprzeday

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

18.Kontrola finansw

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

20.Ewidencja kosztw

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

21.Faktura zakupu

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

22.Serwis sprztu

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

23. Serwis podzespow

Poniej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczce nowych moduw systemu Integra Car 7.

Modu CRM / Zadania - Biznesowe funkcje umoliwiajce zwikszenie przychodw firmy.
System nie tylko poprawia organizacj pracy, ale rwnie zapewnia biznesowe wsparcie prowadzonej dziaalnoci poprzez funkcje CRM m.in. przypomnienia o okresowych naprawach i wymianie eksploatacyjnych  czci, wysyanie grupowej korespondencji przez SMS lub email do setek a nawet tysicy klientw z w/w informacjami o okresowych przegldach, akcjach promocyjnych czy rozszerzeniu dziaalnoci po zakupie nowych urzdze diagnostycznych.

Funkcje SMS- CRM Wiadomoci SMS mona wysya grupowo na yczenie klientw (jednoczenie nawet kilka tysicy). Wybr odbiorcw mona przygotowa wg rocznikw, adresu zamieszkania oraz informacji dot. wykonywania okresowych usug serwisowych i wymiany eksploatacyjnych czci. Funkcj SMS mona rwnie wykorzysta dla przekazania klientom innych wanych informacji np. o zakupie nowego sprztu i rozszerzeniu dziaalnoci oraz akcjach promocyjnych typu"przegld zimowy", wyprzeda czci, itp.Przeprowadzone badania i konsultacje z klientami serwisw pokazuj, i wikszo z nich nie wie np.  jaki jest okres eksploatacyjny pynu hamulcowego, wikszo z nich byaby zainteresowana tym aby o wymianie pynu przypomina im serwis. Jeli baza serwisu zawiera ok. 5000 klientw to wymiana pynu tylko u 5% klientw moe przynie przychody (z mary i usugi) na poziomie ok. 30 000z (5% to pesymistyczna wersja, poniewa wikszo klientw deklaruje ch skorzystania z takich usug).

W przypadku gdy rozszerzamy zakres usug np. o naprawy uk. klimatyzacji lub wprowadzamy jak promocj , moemy za pomoc wiadomoci SMS oraz email o wiele skuteczniej i znacznie taniej dotrze z takimi informacjami do klientw.

Kolejnym przykadem wykorzystania moduu CRM i  funkcji SMS moe by korespondencja seryjna wysyana do klientw przez Stacje Kontroli Pojazdw, ktre zazwyczaj listownie przypominaj o terminie badania tech., koszt takiej wysyki tradycyjn poczt to w przypadku 15 tysicznej bazy klientw okoo 20 000 z. Koszt wiadomoci SMS moe by przy takiej korespondencji nawet piciokrotnie niszy, mona rwnie wysya grupowo wiadomoci email bez adnych opat ze strony nadawcy!!!

Przykadw wykorzystania systemu CRM z funkcjami SMS moe by znacznie wicej, poniej przedstawiamy niektre z nich.

Przykady wiadomoci SMS:
Zakup sprztu do serwisu opon

Rozszerzamy usugi o kompleksowy serwis opon. Oferujemy nowe i uywane opony w bardzo atrakcyjnych cenach.

Przy zakupie opon zapewniamy bezpatn wymian. Zapraszamy Auto Center ul. Prosta 4 - Tel 022 786 54 32

Zakup testera

Zakupilimy nowoczesny tester do samochodw japoskich i azjatyckich. Oferujemy fachow napraw ukadw: Sterowania pracy silnika, ABS/ESP, Airbag, Klimatyzacji, itp. Ceny o wiele nisze ni w ASO !!! Zapraszamy Auto Center ul. Prosta 4 - Tel 022 786 54 32

Zakup urzdzenia do geometrii k

Informujemy o zakupie nowoczesnego urzdzenia do kontroli geometrii k. Zapewniamy pomiar zbienoci 4 k oraz
kompleksowe pomiary caego podwozia. Ceny promocyjne !!! Dla pierwszych 10 klientw kontrola geometrii gratis. !!!
Zapraszamy Auto Center ul. Prosta 4 - Tel 022 786 54 32

Uruchomienie pomocy drogowej

Firma Auto Center od grudnia 2008 wprowadza nowy zakres usug dotyczcy Pomocy Drogowej. W przypadku awarii pojazdu dzwo
pod nr 9878  lub 0 600 200 600. Do koca grudnia Promocja holowanie do 30km gratis Auto Center ul. Prosta 4 - Tel 022 786 54 32

Ubezpieczenie OC
Przypominamy o koczcej si polisie ubezpieczenia OC.  Zapraszamy od 9 do 17 Auto Center ul. Prosta 20 - Tel 022 7865432

Wyprzeda czci

Informujemy o okresowej wyprzeday czci zamiennych m.in. filtrw, wycieraczek, wiec zaponowych, itp.

Ceny na wybrane towary nisze nawet o 50%. Zapraszamy od 9 do 17 Auto Center ul. Prosta 20 - Tel 022 7865432

Wymiana pynu hamulcowego. Przypominamy o wymianie pynu hamulcowego, ktrego okres eksploatacji wynosi 2lata. Przeterminowany pyn powoduje korozj czci, co  zwiksza koszty pniejszych napraw i obnia bezpieczestwo jazdy. Zapraszamy Auto Center ul. Prosta 4 - Tel 022 786 54  32

Wymiana opon:
Przypominamy o wymianie opon. Nie czekaj na ostatni chwil i skorzystaj z aktualnej promocji. Zapraszamy Auto Center ul. Prosta 4 Tel 022 7865432

Okresowy przegld:
Przypominamy o okresowym przegldzie. Systematyczna obsuga serwisowa pojazdu obnia koszty eksploatacji, zwiksza bezpieczestwo jazdy i pozwala unikn w przyszoci wielu kosztownych napraw.  Zapraszamy od 9 do 17 Auto Center ul. Prosta 20 - Tel 022 7865432

Okresowy przegld techniczny
(dla SKP) Przypominamy o okresowym badaniu technicznym. Nie czekaj a o braku badania przypomni Ci w trakcie kontroli drogowej Policjant. Zapraszamy od 9 do 17 Auto Center ul. Prosta 20 - Tel 022 7865432

Wymiana wycieraczek
Auto Center przypomina o wymianie wycieraczek. Zadbaj jesienn por o dobr widoczno i skorzystaj z aktualnych promocji. Zapraszamy od 9 do 17 Auto Center ul. Prosta 20 - Tel 022 7865432

Inne tematy dla wiadomoci SMS / Email:
Przegld zimowy pojazdu; Wymiana oleju,  Wiosenny przegld (30 pkt. pojazdu); Okresowy Serwis klimatyzacji; Informacja o rozszerzeniu zakresu np. dot. zakupu urzdze do obsugi klimatyzacji. W przypadku zakupu nowego testera obsugujcego nowe samochody japoskie i koreaskie mona zada parametr dla konkretnych marek pojazdw oraz ich rocznika. Takie same informacje mona wysyac po zakupie urzdzenia do kontroli Geometrii k czy testera amortyzatorw.Uruchomienie pomocy drogowej; Przypomnienia o koczcej si polisie dot. ubezpieczenia pojazdu OC; uruchomienie nowych stanowisk naprawczych, wyprzeda niechodliwych czci zamiennych, to tylko cz przykadw informacji, ktre mona wysa poprzez sms lub email klientom serwisu.

Przykady wiadomoci SMS cd:

Funkcje SMS- Terminarz i Zlecenie
Za pomoc tych funkcji system moe automatycznie przypomina klientowi o umwionym terminie oraz informowa o zakoczeniu naprawy.
Przykad SMS: [Auto Center] informuje, i pojazd jest gotowy do odbioru. Koszt naprawy wynosi: 685,25z brutto. Tel 022 786 54 32.

Przypomnienia / Zadania

Modu CRM/Zadania umoliwia wprowadzanie przypomnie, dla ktrych mona okreli termin realizacji, szczegowy opis, monit przypominajcy o danej sprawie, stopie wanoci ewentualnie powizanie z kontrahentem lub napraw pojazdu. System umoliwia take przydzielanie i kontrol realizacji zada dla poszczeglnych pracownikw firmy. Waciciel firmy lub kierownik danego dziau moe przydziela okrelone zadania pracownikom, ktrzy otrzymaj je na swoich stanowiskach komputerowych w odpowiednim czasie na licie zada do realizacji. Wprowadzajcy zadanie moe kontrolowa czy realizacja zadania zostaa rozpoczta i czy zrealizowano je w terminie. Na licie zada przeterminowane pozycje wywietlane s na czerwono. Zadania mog by powizane z naprawianymi pojazdami, kontrahentami oraz mog by to indywidualne wpisy: np. kontakt w sprawie patnoci, porzdek w magazynie, telefon do hurtowni w sprawie zakupu pompy wodnej, itp.


Modu Salonu Samochodowego
Wspomaga sprzeda nowych pojazdw w zakresie tworzenia zamwie, obsugi dostaw, zaliczek, wystawiania dokumentw sprzeday (rwnie w obcych walutach), ktre zawieraj dane potrzebne do zarejestrowania pojazdw. Mona tworzy i edytowa kartoteki marek, modeli i wersji pojazdw, ktre s powizane z kartotekami towarw. Dla kadego pojazdu mona okreli wiele parametrw oraz zakres wyposaenia dodatkowego. System zapewnia obsug napraw gwarancyjnych  (Zlecenia, Protokoy gwarancyjne, Faktury zbiorcze, itp.). Zaawansowane raporty pozwalaj na analiz sprzeday pojazdw, prowizyjne rozliczenia sprzedawcw z uwzgldnieniem kosztw dodatkowych oraz na obsug programu lojalnociowego dla staych klientw.


Modu Komis Samochodowy
Zawiera funkcje do obsugi sprzeday uywanych pojazdw m.in. faktury VAT mara, umowy kupna sprzeday oraz ewidencj przyjtych do komisu pojazdw. Modu opisu uszkodze zewntrznych pojazdu pozwala szybko i dokadnie opisa przyjmowany do komisu pojazd, aby podczas odbioru unikn nieporozumie z wacicielem samochodu. Oferta online umoliwia automatyczne wystawianie ogosze na stronach www na podstawie danych zawartych w kartach przyjcia pojazdu do komisu.


Modu RCP
Pozwala rejestrowa czas pracy pracownikw oraz ich nieobecnoci. Moemy konfigurowa harmonogram pracy dla danego pracownika bd caej grupy. Dodatkowa funkcjonalno umoliwia ewidencj urlopw, zwolnie, spnie itp., a take eksport tych danych do systemw kadrowo- pacowych. Rejestracja czasu pracy (rozpoczcie, przerwy, zakoczenie) jest prowadzona poprzez wymian danych z nowoczesnym czytnikiem kart zblieniowych, uywanych przez pracownikw. 


Integra Cennik
Umoliwia import ofert handlowych z katalogw i cennikw gwnych dostawcw. Wyszukujc towar, ktrego nie mamy na stanie, program automatycznie znajduje go w ofertach dystrybutorw. Korzystajc z katalogu np. firmy TecDoc, po wyszukaniu czci mona automatycznie sprawdzi jej cen i dostpno u gwnych dostawcw. Tworzc zamwienia i faktury oszczdzamy czas korzystajc z kartotek towarowych w/w ofert handlowych.


e- Cennik- cennik internetowy z systemem zamwieniowym online  
Jest zintegrowany z magazynem systemu Interga 7 i dziki temu zapewnia wygodny eksport oferty na strony www oraz aktualne informacje o dostpnoci czci. e- Cennik umoliwa klientom atwe wyszukiwanie czci i dodawanie ich do zamwie, z ktrych mona automatycznie w programie Integra 7 wystawia dokumenty sprzeday. Dane na strony www pochodz z kartotek czci programu Integra 7, dlatego te same informacje o towarach (opisy, zdjcia) dostpne s dla pracownikw firmy i klientw. Na gwnej stronie mona wywietla aktualne promocje firmy. Wysok ogldalno stron z ofert, moe zapewni eksport danych do portali Nokaut, Ceneo, Allegro.

 
Przechowalnia opon 
Dedykownany modu zawiera funkcje zapewniajce sprawn obsug serwisw opon. Karty przechowalni pozwalaj prowadzi ewidencj w zakresie przyjmowania i wydawania opon klientw serwisu. Karty moga by powizane ze zleceniami napraw dot. wymiany opon. Podczas przyjcia opon, drukowana jest specjalna karta z potwierdzeniem sot. przekazania opon do przechowalni.


Modu uszkodze - samochody osobowe i dostawcze
Serwisy, warszaty samochodowe mog korzysta ze specjalnego moduu z graficznym interfejsem do szybkiego opisu uszkodze zewntrznych podczas przyjcia pojazdu do naprawy. Modu zawiera wiele rodzajw pojazdw osobowych, dostawczych i ciarowych. Zakres pojazdw jest zaleny od wykorzystywanego moduu


Czasy napraw - profesjonalna wycena napraw
Dane umoliwiajce przygotowanie szybkiej wyceny naprawy w oparciu o dane producenta pojazdu. Pomyki przy podawaniu cen dotyczcych wykonania danej usugi, powoduj konkretne straty dla kadego serwisu. Aby zapobiec takim zdarzeniom potrzebne s sprawdzone informacje niezbdne do poprawnej kalkulacji prac warsztatowych. Wszystkie zawarte w module czasy napraw s zgodne z informacjami producentw samochodw i uwzgldniaj indywidualne opcje i wyposaenie pojazdu. Wiarygodna wycena usugi ma bardzo duy wpyw na profesjonalna obsug klientw serwisu. Baza czasw napraw jest objta licencj abonamentow.


Raporty i analizy – kompleksowa kontrola dziaalnoci firmy
Dostpny w oprogramowaniu system raportowania i analiz umoliwia kompleksow kontrol w rnych obszarach prowadzonej dziaalnoci w zakresie biecych kosztw, rentownoci, rozliczania prowizji pracownikw, sprzeday towarw i usug z podziaem na okresy, kontrahentw, asortyment czci, grupy usug, marki i modele po., itp. Raporty finansowe pozwalaj kontrolowa nalenoci i zobowizania firmy, a take w przyblieniu okreli podatek dochodowy lub VAT. Analiza serwisowanych pojazdw moe by bardzo pomocna przy zakupie narzdzi i urzdze diagnostycznych. Magazynowy raport dostaw oraz rotacji towarw mona wykorzysta do efektywnego prowadzenia magazynu. Wyniki raportw dynamicznych mona filtrowa i sortowa wg rnych kryteriw, eksportowa do innych programw (np. Excel) oraz wywietla w formie graficznej (wykresy koowe i kolumnowe).

Przykady raportw w prezentacji ppt


Modu Finanse
Modu Finanse pozwala na ewidencj kosztw firmy typu pace, energia, telefony, czynsz oraz innych biecych wydatkw wprowadzanych do systemu na podstawie dokumentw zakupu. Koszty firmy mona podzieli na rne kategorie, ktre mona wykorzysta przy analizowaniu kosztw firmy. Dziki temu moemy np. porwna jak wyglday koszty dot. wynagrodze, energii elektrycznej, telefonw w ostatnich kilku miesicach. Z dokumentw zakupu mona take korzysta w przypadku ewidencji zakupw czci zamiennych. Mamy moliwo w przypadku zwrotu czci wystawienia korekty dok. zakupu a nawet wystawienia kilku korekt w przypadku gdy z jednej dostawy mamy konieczno zwrcenia kilku czci w rnych odstpach czasu. Program zapewnia obsug dok. typu KW, KP, BW, BP, KM (kompensat), WDZ (wezwa do zapaty) oraz zawiera wiele raportw dot. nalenoci i zobowiza firmy, ktre zapewniaj kontrol przepywu gotwki, a take pozwalaj orientacyjnie ustali dochody firmy oraz podatek VAT. Opcjonalnie jest moliwa wsppraca z programami Finansowo Ksigowymi i systemami bankowymi m.in. PKO Inteligo (PKO BP), PekaoBIZNES24, Sez@m (BPH), ING BankOnLine, Pekao24, mBank*), Szczeglnie wsppraca z systemami bankowymi pozwala zaoszczdzi wiele czasu i zapewnia wiksz poprawno podczas rozliczania przelewowych patnoci dla dokumentw sprzeday i zakupu.

Gwne funkcje moduu Finanse:

• obsuga faktur zakupu dot. towarw na magazyn jak i kosztw firmy
• ewidencjonowanie kosztw firmy wg rnych kategorii np. pace, media, inwestycje, BHP, itp
• moliwo wystawiania wielu korekt dla dok. zakupu np. przy reklamacjach, zwrotach towaru , itp 
• funkcja dot. kontroli nierozliczonych dokumentw na listach dok. sprzeday i zakupu
• kontrola zyskw firmy oraz informacje dot. zobowiza podatkowych firmy (podatek doch. / VAT)
• rozliczenia zaliczek pobieranych przez pracownikw firmy
• moliwo automatycznego drukowania wezwa do zapaty
• monitowanie do klientw o nierozliczone patnoci poprzez Email/SMS
• kontrola nierozliczonych patnoci przez klientw firmy wg terminu patnoci, kontrahenta, itp
• raportowanie zobowiza firmy wobec dostawcw wg, rodzaju patnoci, kategorii kosztw, itp
• obsuga kompensat – rozliczenia wzajemnych zobowiza pomidzy firmami np. dot. reklamacji czeci zamiennych, bonusw, rozlicze akcji promocyjnych, itp 
• obsuga rozlicze kartami patniczymi np z firm Polcard oraz patnoci za pobraniem dla przesyek spedycyjnych
• wsppraca z interfejsem Homebanking – automatyczne rozliczenia patnoci

Modu serwisu sprztu jest dedykowany dla firm prowadzcych serwis, naprawy i regeneracj w rnych branach technicznych.

Rodzaje moduw serwisw sprztowych:

Serwis Podzespow np. pomp Diesel, alternatorw, rozrusznikw, silnikw, automatycznych skrzyni biegw, sterownikw, zestaww wskanikw, ogrzewania postojowego, itp.) 

Serwis Sprztu np. radioodtwarzaczy samochodowych, elektronarzdzi , elektroniki uytkowej -  (AGD/RTV/GSM), sprztu biurowego (komputery, drukarki, kserokopiarki, kasy fiskalne), sprztu ogrodowego, maszyn budowlanych, itp. 

Serwis Urzdze np. urzdze diagnostycznych, urzdze pomiarowych, urzdze rejestrujcych (tachografy), linii produkcyjnych, itp.

Wymiana danych z systemami SKP

Umoliwia szybk i sprawn obsug klientw w stacjach kontroli pojazdw, obsug korespondencji seryjnej SMS/Email, wysyanie przypomnie o zbliajcym si badaniu technicznym oraz automatyczne rejestrowanie bada technicznych w historii serwisowej pojazdu.


Wsppraca z systemami olejowymi
(m.in.: OriLink, LUBE- Master) pozwala na wygodniejsze zarzdzanie dystrybucj olejw w serwisie.

Zainteresownych rozszerzeniem oprogramowania o wyej wymienione moduy, prosimy o kontakt z dziaem handlowym firmy Integra Software pod. nr tel.:094 348 8000 wew. 11, 12, 13

 

 

 

wywietle: 10318

ilo�� odwiedzin: 200

© 2000-2021 by Integra Software