Oprogramowanie

AuDaCon AIS

kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Firma Integra Software wprowadzia do sprzeday system serwisowy AuDaCon AIS. (cennik)  Pobierz ulotk AuDaCon AIS.


Aktualne dane regulacyjne oraz informacje naprawcze s bardzo istotne dla szybkiej , efektywnej i profesjonalnej pracy kadego serwisu. Podstaw systemu s oryginalne dane z przemysu motoryzacyjnego, obejmujce zarwno pojazdy osobowe, ciarowe i dostawcze.

Pena lista pojazdw - do pobrania zip.
Pena lista pojazdw - do pobrania htm.


Program zawiera cztery gwne obszary informacji:
Czasy napraw
- dane do szybkiej i profesjonalnej wyceny napraw
Dane serwisowe
- specyfikacja oraz zakres okresowych przegldw
Dane techniczne
- parametry regulacyjne, momenty dokrcania, itp
Instrukcje naprawcze
- uk. rozrzadu, diagnostyka ukadw, opisy usterek,
schematy elektryczne, instrukcje wymiany podzespow, etc.

Dane serwisowe. Cykl uytkowania pojazdu wyznaczany jest w duym stopniu przez wykonywanie prac inspekcyjnych i przegldowych, ktre powinny by wykonywane wedug zalece producenta. Uytkownicy systemu s wspierani poprzez specyficzn pod wzgldem pojazdu list prac, ktra posiada rwnie moliwo dobierania prac dodatkowych. Wszystkie prace serwisowe mog by kalkulowane z czasami napraw i uwzgldniaj automatycznie wymagane prace z nimi zwizane. Dziki tym informacjom kady warsztat jest w stanie przeprowadza prace serwisowe wedug wskazwek producenta i by tym samym kompetentnym partnerem dla klienta.Wartoci pracy
to modu umoliwiajcy przygotowanie szybkiej wyceny naprawy w oparciu o dane producenta pojazdu. Pomyki przy podawaniu cen dotyczcych wykonania danej usugi, powoduj konkretne straty ekonomiczne dla kadego serwisu. Aby zapobiec takim zdarzeniom potrzebne s sprawdzone informacje niezbdne do poprawnej kalkulacji prac warsztatowych. Wszystkie zawarte w module czasy napraw s zgodne z informacjami producentw samochodw i uwzgldniaj indywidualne opcje i wyposaenie pojazdu. Wiarygodna wycena usugi ma bardzo duy wpyw na profesjonalna obsug klientw serwisu.Dane techniczne to zbir wartoci, instrukcji oraz danych odpowiadajcych oryginalnym wskazaniom producenta. Liczne ilustracje graficzne uatwiaj prace, a poprzez otwart struktur danych moliwe jest spenianie indywidualnych ycze klientw, jak na przykad. W omawianej bazie midzy innymi zawarte s: oglne dane pojazdu, charakterystyka systemu paliwowego, wartoci kontrolne spalin, wymiary podwozia wraz z geometri k, charakterystyka ukadu hamulcowego, momenty dokrcania, iloci pynw oraz specyfikacje smarw, charakterystyka owietlenia, opis systemu zaponowego, itp.Podrczniki techniczne zawieraj rnorodne tematycznie instrukcje dotyczce wielu zagadnie mechaniki oraz elektroniki samochodowej. Przedstawiane schematy, ilustracje graficzne oraz cz merytoryczna przedstawiana jest w sposb bardzo czytelny i zrozumiay. Dzia ten zawiera midzy innymi: instrukcje demontau i montau rnych ukadw rozrzdu, instrukcje montau oraz demontau elementw podwozia, opisy zewntrznej czci karoserii, instrukcje montau filtru wewntrznego kabiny, kasowanie komunikatw przegldw, instrukcje identyfikacji pojazdu, schematy elektryczne sterowania silnika, schematy elektryczne ukadw hamulcowych, opisy kodw bdw,itp.Samochody ciarowe
Program prcz samochodw osobowych obsuguje samochody ciarowe. Forma prezentownia informacji w wersji dla samochodw ciarowych jest zblizona do zastosowanej w wersji dla sam. osobowych. Zatem obejmuje ona rwnie: dane serwisowe, wartoci pracy, dane techniczne, podrczniki techniczne. Baza zawiera 22 marki samochodw ciarowych, m.in.: DAF, IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO.Wszystkie istotne dane poczone s z kodami czci zamiennych, wykorzystane s tylko oryginalne dane producentw, w kadej chwili mona doda wasne notatki i wartoci pracy, system informacyjny ma zintegrowan kalkulacj do tworzenia ofert cenowych, dostpno Offline oraz Online, moliwe wyszukiwanie na podstawie komponentw, dane producentw komponentw s sukcesywnie integrowane, w systemie zawarte s pojazdy uytkowe, w kadej chwili moliwe jest oznakowanie mark klienta wydrukw programowych. Dostp do informacji jest moliwy zarwno w wersji offline (instalacja progrmu na PC) oraz w wersji online gdzie dostep do oprogramownia uzyskujemy poprzez przegladark internetow. 
System jest aktualizowny 4 razy w roku. (wersja online znacznie czciej)

Pobierz ulotk AuDaCon AIS.

Pena lista pojazdw - do pobrania zip.
Pena lista pojazdw - do pobrania htm.
« powrt do listy

wywietle: 5749

ilo�� odwiedzin: 25565

© 2000-2021 by Integra Software