Aktualności Integra Software

Integra Car 7 - Archiwalna

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

obsł. zleceń napraw

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

obsługa serwisów

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

serwis podzespołów

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

terminarz napraw

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

obsługa magazynu

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

raporty i analizy

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

nowoczesny design

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Serwis opon

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

wydruki

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

1.Wygodny Interfejs

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

2.Wielookienkowość

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

3.Terminarz napraw

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

4.Lista zleceń

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

5.Zlecenie naprawy

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

6.Szybkie zlecenie

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

7.Zlec. dowód rej.

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

8.przypomnienia CRM

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

9.Wybór towarów

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

10.Wybór uszkodzeń

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

11.dok.sprzedaży

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

12.Dok.magazynowe

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

13.Przech. opon

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

14.Raporty

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

15.Prog. serwisowe

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

17.Skróty klawiatury

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

18. Drukarki Fiskalne


 

Integra Car 7 posiada liczne funkcje branżowe odpowiadające praktycznym potrzebom firm motoryzacyjnych. Szeroki zakres konfiguracji pozwala dostosować program do indywidualnych potrzeb danego sklepu lub serwisu samochodowego. System nie tylko poprawia organizację, ale dzięki funkcjom CRM może również wpłynąć znacząco na zwiększenie dochodów firmy.
Integra Car 7 jest zintegrowany z katalogami części zamiennych m.in. AP/ADBS/Integra Katalog. Czas przyjmowania towaru do magazynu podczas dostaw skrócono poprzez automatyczny import faktur elektronicznych.

System Integra Car 7 cechuje niespotykana w tego typu rozwiązaniach funkcjonalność, która umożliwia wygodną pracę oraz szybką i sprawną obsługę klienta.Wraz z modułami opcjonalnymi
zapewnia kompleksową obsługę całej firmy.
Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące systemu Integra Car 7.
Główne zalety programu :

 • Nowoczesny interfejs - umożliwiający pracę na wielu oknach
 • Wygodna i szybka obsługa programu zapewnia sprawną obsługę klienta, oraz poprawność wprowadzanych danych 
 • Baza 25 000 pojazdów i czasy napraw ok 5 mln pozycji
 • Zaawansowny terminarz napraw - umożliwiający optymalne planownie serwisu z wysyłaniem przypomnień do klientów 
 • Zlecenia i Kosztorysy napraw, Historia serwisowa, Potwierdzenia przyjęcia pojazdu do naprawy
 • Szybkie wprowadzanie dostaw części poprzez import elektronicznych faktur np: Inter Cars, Fota, Inter Team, Auto Partner, Hurt. AD, Hart,Inter Parts, Bosch, Nissan,etc
 • Funkcje CRM - biznesowe wsparcie działalności serwisu

  pozwalające na zwiększenie obrotów firmy, przypomnienia

   o okresowych naprawach wysyłanie grupowe wiadomości SMS, kontrola realizacji zadań przez pracowników firmy

 • Współpraca z prog. serwisowymi i kat. części np: TecDoc,  AuDaConAIS, ESI[Tronic], Autodata, Vivid, Integra Katalog
 • Szybkie zlecenia dla usług:wymiana oleju, reg. świateł, itp
 • Obsługa przechowalni opon - funkcje dla serwisów opon
 • Moduł uszkodzeń pojazdów - szybki opis zew. uszkodzeń

  - funkcje dla serwisów Blacharsko - Lakier. (i nie tylko)

 • Grupowanie (kompletowanie) na fakturach części i usług do jednej pozycji np. przegląd po 60 tys. km, montaż inst.LPG
 • Raporty: rozliczenia serwisantów, ocena potrzeb firmy przy zakupie wyposażenia serwisu, marża dot. sprzedaży części
 • Kontrola kosztów, płatności i należności firmy; obsługa zaliczek; orientacyjna ocena rentowności i podatku VAT
 • Kompleksowa obsługa magazynu, dokumenty: PZ,WZ,RW, PW, BO, MM, RI, AI; obsługa kodów kreskowych; kontrola rotacji towarów, automatyczne tworzenie dokumentów mag., zamienniki części, grupowe jedn. miar, kontrola dostaw
 • Inwentaryzacja wg grup lub lokalizacji części w magazynie bez konieczności blokownia sprzedaży wszystkich towarów,
 • Inne funkcje wspierających codzienną pracę serwisu i wpływające na lepsze wyniki z prowadzonej działalności.

Integra Car 7 - moduły dodatkowe


Opis funkcji programu:

Terminarz napraw -  planowanie pracy serwisu

Rezerwacja towarów, tworzenie kosztorysów oraz automatyczne wystawianie zleceń, to funkcje usprawniające pracę każdego serwisu; Podgląd planowanych napraw na kolejne dni umożliwia optymalne wykorzystanie stanowisk naprawczych. Ponadto system po wprowadzeniu pojazdu do terminarza może wysyłać wiadomość SMS z ustalonym terminem i zakresem naprawy, a także przypominać klientowi na godzinę przed naprawą o umówionym terminie.

Zlecenia napraw
Obejmują zarówno obsługę pojazdów osobowych i ciężarowych oraz podzespołów np. rozruszników i alternatorów, pomp Diesel'a, itp. Do obsługi powyższych zleceń system zawiera specjalnie dedykowane rodzaje modułów serwisowych np.: serwis samochodów, serwis pojazdów użytkowych, serwis podzespołów, itd.). Bieżącą sytuację serwisu widzimy na liście otwartych zleceń. Integra Car 7 zapewnia bardzo szybką obsługę zleceń od przyjęcia pojazdu do serwisu do chwili rozliczenia naprawy.

Baza pojazdów i wycena napraw
Program zawiera bazę 30 tys. pojazdów, czasy napraw z 5 mln pozycji, słowniki usterek i usług, a także współpracują z katalogami części i systemami serwisowymi.

Szybkie zlecenia
Wykorzystywane są przy wymianie oleju, kontroli świateł itp. usługach. Takie zlecenie umożliwia przyjęcie pojazdu do naprawy nawet w kilkanaście sekund i zawiera podstawowe dane dot. pojazdu, kontrahenta oraz zakresu naprawy. Jest również dostępna karta w postaci dowodu rejestracyjnego, ułatwiająca wypełnianie zleceń, szczególnie początkującym pracownikom.

Funkcje CRM
Przypominają o okresowych naprawach oraz o wymianie eksploatacyjnych części np., filtrów, oleju, płynu ham., świec, pasków, wycieraczek, opon, itp. Przypomnienia są wyświetlane przy otwieraniu zleceń oraz na liście CRM, która umożliwia grupowe wysyłanie do wielu klientów SMS-em w/w przypomnień.

Funkcję powiadomień SMS można również wykorzystać dla przekazania klientom innych ważnych informacji np. o zakupie nowego sprzętu i rozszerzeniu działalności oraz akcjach typu "przegląd zimowy". Za pomocą tej funkcji można też informować klienta o zakończeniu naprawy. System również zawiera funkcje dot. przydzielania i kontroli realizacji zadań przez pracowników firmy.

Dodawanie do zlecenia towarów oraz usług może odbywać się poprzez wybór części z kartoteki magazynowej oraz przez import pozycji z zewnętrznych cenników i katalogów. Funkcja wyboru wielokrotnego znacznie skraca czas dodawania większych ilości towarów i usług. Dostępna jest opcja szybkiego dodawania tow. i usług tzw. "z ręki". Podczas wprowadzania pozycji do zlecenia automatycznie uwzględniane są grupy cenowe i rabaty klienta.

Kompletowanie towarów i usług
Pozwala na fakturze lub paragonie zastąpić wiele pozycji dotyczących części i usług jedną np.: przegląd po 60 000 km, montaż instalacji LPG, itp.


Wynagrodzenie prowizyjne

Ustalając serwisantom udział procentowy w usługach możemy ocenić ich efektywność i rozliczać wynagrodzenia prowizyjne. Do każdej usługi możemy przydzielić serwisanta lub nawet kilku serwisantów z różnym udziałem procentowym. Serwisantów można rozliczać wg. rbh i kwot zawartych na dok. sprzedaży lub wg rbh indywidualnie przypisywnych serwisantom.


Wyszukiwanie i sprzedaż części zamiennych

Lista towarów zawiera uniwersalny filtr, który pozwala na wyszukiwanie części wg nazwy, nr kat., indeksu, itp. Pozwala on również na wyszukiwanie asortymentu po fragmentach nr kat. i nazw części, których wyrazy można wpisywać w dowolnej kolejności. Przy wyszukiwaniu, ignorowane są znaki typu spacja,"-",". " itp). Wybrane z listy części można automatycznie dodawać do nowo tworzonej faktury lub paragonu.

Serwisy Blacharsko-Lakiernicze (i nie tylko) mogą korzystać ze specjalnego modułu z graficznym interfejsem do szybkiego opisu uszkodzeń zewnętrznych podczas przyjęcia pojazdu do naprawy. Moduł zawiera wiele rodzajów pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Zakres pojazdów jest zależny od wykorzystywanego modułu.

Przechowalnia opon
Dedykownany moduł zawiera funkcje zapewniające sprawną obsługę serwisów opon. Karty przechowalni pozwalają prowadzić ewidencję w zakresie przyjmowania i wydawania opon klientów serwisu. Karty moga być powiązane ze zleceniami napraw dot. wymiany opon. Podczas przyjęcia opon, drukowana jest specjalna karta z potwierdzeniem sot. przekazania opon do przechowalni.

Gospodarka magazynowa
Zawiera obsługę dokumentów m.in. PZ, PZK, WZ, WZK, RW, RWK , PW, BO, MM-/+, RI-/+, AI, ZA, RT. Znaczną oszczędność czasu zapewnia import faktur elektronicznych, obsługa kodów kreskowych oraz automatyczne tworzenie dok. RW i WZ podczas dodawania towarów do zleceń i faktur. Inwentaryzacja etapowa dzięki blokowaniu aktualnie spisywanych grup części, pozwala prowadzić sprzedaż pozostałych towarów. Arkusze AI można obsługiwać za pomocą czytnika kodów kreskowych - bez konieczności używania klawiatury.  Obsługa wielu magazynów z lokalizacją towaru, zamówienia wg stanów min/zalec/maks. oraz raporty magazynowe (dostaw, rotacji i historii towaru), zapewniają sprawną i ekonomiczną gospodarkę magazynową.

Raporty i analizy
Dostępny w oprogramowaniu system raportowania i analiz umożliwia kompleksową kontrolę w różnych obszarach prowadzonej działalności w zakresie bieżących kosztów, rentowności, rozliczania prowizji pracowników, sprzedaży towarów i usług z podziałem na okresy, kontrahentów, grupy usług, itp. Raporty finansowe pozwalają kontrolować należności i zobowiązania firmy, a także w przybliżeniu określić podatek dochodowy lub VAT. Magazynowy raport dostaw oraz rotacji towarów można wykorzystać do efektywnego prowadzenia magazynu. Wyniki raportów dynamicznych można filtrować i sortować wg różnych kryteriów, eksportować do innych programów (np. Excel) oraz wyświetlać w formie graficznej (wykresy kołowe i kolumnowe).

Moduł Finanse
Moduł Finanse pozwala na ewidencję kosztów firmy typu płace, energia, telefony, czynsz oraz innych bieżących wydatków wprowadzanych do systemu na podstawie dokumentów zakupu. Koszty firmy można podzielić na różne kategorie, które można wykorzystać przy analizowaniu kosztów firmy. Dzięki temu możemy np. porównać jak wyglądały koszty dot. wynagrodzeń, energii elektrycznej, telefonów w ostatnich kilku miesiącach. Z dokumentów zakupu można także korzystać w przypadku ewidencji zakupów części zamiennych. Mamy możliwość w przypadku zwrotu części wystawienia korekty dok. zakupu a nawet wystawienia kilku korekt w przypadku gdy z jednej dostawy mamy konieczność zwrócenia kilku części w różnych odstępach czasu. Program zapewnia obsługę dok. typu KW, KP, BW, BP, KM (kompensat), WDZ (wezwań do zapłaty) oraz zawiera wiele raportów dot. należności i zobowiązań firmy, które zapewniają kontrolę przepływu gotówki, a także pozwalają orientacyjnie ustalić dochody firmy oraz podatek VAT. Opcjonalnie jest możliwa współpraca z programami Finansowo Księgowymi i systemami bankowymi m.in. PKO Inteligo (PKO BP), PekaoBIZNES24, Sez@m (BPH), ING BankOnLine, Pekao24, mBank*), Szczególnie współpraca z systemami bankowymi pozwala zaoszczędzić wiele czasu i zapewnia większą poprawność podczas rozliczania przelewowych płatności dla dokumentów sprzedaży i zakupu.


Współpraca z katalogami części (AP/ADBS/Integra Katalog)
Zapewnia m.in: szybkie wyszukanie części i informacje o zamiennikach, cenach oraz bieżących stanach magazynowych, dostęp do zdjęć i rysunków oraz informacje o danych technicznych, zastosowaniu w pojazdach i wiele innych danych dot. parametrów części. Gdy dany towar nie jest dostępny w magazynie lokalnym, program wyszukuje tę pozycję w cenniku dostawcy. Z poziomu zlecenia wywołujemy Katalog z wybranym pojazdem i możemy bezpośrednio dodawać części do zlecenia. Jeżeli tych pozycji nie ma w magazynie lokalnym program automatycznie tworzy zamówienie do dostawcy.


Wymiana danych z Katalogami  i systemami serwisowymi
Korzystanie z tych systemów jest teraz możliwe bezpośrednio
z poziomu programu Integra Car i nie wymaga nauki obsługi tych systemów. Integra Car  jest  zintegrowany z AuDaConAIS oraz współpracuje z elektronicznymi katalogami i systemami serwisowymi  m.in. TecDoc, ESI [tronic], VIVID, Autodata, Eurotax*, Audatex*, etc.
Dzięki temu można szybko uzyskać informacje dot. części,
danych regulacyjnych, instrukcji napraw, schematów elektrycznych
Dzięki automatycznej identyfikacji pojazdu pomijamy ręczny
wybór marki, modelu i typu pojazdu.  Dobierając części zamienne,
dane techniczne mamy zawsze pewność że prawidłowo zostały
wybrane parametry naprawianego samochodu.


Lista podstawowych różnic pomiędzy programami Int 5.5 <-> Integra Car 7

 • Nowoczesny interfejs użytkownika, zapewniający zdecydownie szybszą i wygodniejsza obsługe programu oraz poprawę jakości wprowadzanych do programu danych.
 • Równoczesna praca na wielu oknach np. przyjmujemy dostawę, równocześnie możemy wystawić fakturę lub zlec. 
 • Ustawianie skrótów klawiaturowych wg indywidualnych potrzeb użytkownika programu np. Ctr+F - nowa faktura
 • Nowa baza pojazdów Int5 - 3 tys / Integra Car 7 - 25 tys sam. os
 • Baza czasów napraw - ok 5 milionów pozycji dot wyceny usług przyporządkownych do konkretnych wersji pojazdów.
 • Nowa funkcjonalność dot. obsługi zleceń napraw 3 obszary zlec.:przyjęcie pojazdu / naprawa/ rozliczenie
 • Trzykrotnie szybsza obsługa wprowadzania danych (nie ma   konieczności otwierania list pojazdów, kontrahentów, itd)
 • Wystawianie zleceń napraw bez konieczności tworzenia dok. sprzedaży - funkcja dla firm na karcie podatkowej
 • Słowniki zgłaszanych usterek i uwag do zlecenia naprawy
 • Panel dane techniczne (współpraca z sys. serwisowymi)
 • Interfejs wprowadania danych wg dowodów rejestracyjnych
 • Schematy uszkodzeń pojazdu - różne typy nadwozi
 • Moduł dot. obsługi serwisów samochodów ciężarowych

   - baza 15 tys. pojazdów użytkowych, schematy naczep, etc.

 • Obsługa przechowlni opon - funkcje dla serwisów opon
 • Powiadomienia SMS o zakończeniu i koszcie naprawy
 • Nowy tygodniowy termianrz napraw z obsługą rezerwacji towarów i automatycznego przenoszenia danych do zlec..
 • Powiadomienia i przypomnienia SMS o terminie naprawy
 • Funkcje CRM-wspomagające działania marketingowe firmy  - powiadomienia SMS o nowych usługach np.wymianie opon
 • Autom. przypomnienia SMS o okresowych przeglądach 
 • Nowy interfejs dot. wyszukiwania danych - szukanie złożone
 • Znaczne przyspieszenie dostaw poprze szerszy zakres  obsługiwanych faktur elektronicznych (Inter Cars, Fota,RBPL  Inter Team, AD Stachura, AD Dakol, AD Stenmot, Carsmot, Auto Land, Hart,Inter Parts, Gordon, Nissan Polska etc.)
 • Integracja z systemami finansowo-księgowymi (dod. opcja) 
 • Nowy moduł Finanse firmy: obsługa różnych stawek VAT tworzenia kilku korekt do dok. PZ., kategorie kosztów, współpraca z systemami bankowymi, porównanie wartości zakupów i sprzedaży (dochodowość firmy, podatek VAT).
 • Obsługa nowych druk. fiskalnych:Novitus Vento, Delio Prime
 • Szersza obsługa kodów kreskowych dot. m.in inwentaryzacji
 • Automatyczna aktualizacja programu - online 
 • Wiele innych zmian zwiększających funkcjonalność programu

Integra Car 7 - kompleksowe oprogramowanie dla sklepów i serwisów samochodowych.

Szczegółowe różnice pomiędzy prog. Integra 5.x Pro a Integra Car 7


Wymagania sprzetowe
Pomimo wielu funkcji programu i zaawansowanego interfejsu uzytkownika, optymalizacja programu umożliwiła zdecydowane obniżenie wymagań stawianych komputerom na których pracuje system Integra Car 7 Uzyskano mniejsze użycie pamięci RAM i zasobów systemu co m.in.pozwoliło na pracę programu pod Windows 98. Jednak aby wykorzystać optymalną ergonomię i wszystkie funkcje programu zaleca sie stosowanie systemu Windows XP.Parametry minimalne
System operacyjny: MS WINDOWS 98SE/2000/2003/XP
Rozdzielczość monitora: 800x600
Procesor: 400 MHz.
Pamięć RAM: 128MB Win98 / pozostałe systemy 256 MB RAM.
Miejsce na dysku ok. 250 MB


Uwaga: Oprogramowanie Integra 7 można instalować pod Windows 98, jednak do pełnej funkcjonalności zaleca się stosować system Windows XP.Parametry zalecane
System operacyjny: MS WINDOWS XP
Rozdzielczość monitora: 1024 x768
Procesor: 1000 MHz.
Pamięć RAM: 512 MB RAM.
Miejsce na dysku ok. 500 MB
Uwaga: Oprogramowanie Integra 7 funkcjonuje pod systemem Windows Vista,  natomiast proces zgodności programu Integra Car 7 z Windows Vista będzie zakończony po wprowadzeniu na rynek przez firmę Microsoft uaktualnienia Service Pack1.


Moduły dostępne w ramach licencji Integra Car 7:
Terminarz, Serwis poj.(osobowych i dostawczych), Sprzedaż Detal., Magazyn, Kasa/Bank,

Moduły opcjonalne*:
Moduł uszkodzeń sam. osobowych i dostawczych; Interfejs systemów serwisowych; Przechowalnia opon; Serwis podzespołów; Finanse; Raporty/Analizy; CRM/Zadania; Konto SMS; Homebanking

Dodatkowe opcje abonamentowe * - Abo 12 mies.:
Czasy napraw - samochody osobowe              
Integra Support (pierwsze 12 mies. bezpłatnie w ramach licencji Integra Car 7)

* - opcje dodatkowe (nieobowiązkowe)


Opis modułów dodatkowych


Opinie o programie

« powrót do listy

wyświetleń: 2995

© 2000-2021 by Integra Software