Wrzesień 2012

Specjalna wersja programu dla serwisów blacharsko - lakierniczych

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Hala napraw

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Oględziny pojazdu

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Obsługa klientów

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Rozliczenia pracowników

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Naprawy lakiernicze

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Opis uszkodzeń

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Funkcje dot. poj. zast.

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Wydruki

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Zlecenie naprawy

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Opis uszkodzeń

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Opis uszkodzeń

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Opis uszkodzeń

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Opis uszkodzeń

Zobacz opinie klientów na temat programu


Oprogramowanie Integra Car 7 BL znacznie usprawnia organizację pracy serwisu, a także pozwala osiągnąć wyższą rentowność prowadzonej działalności.

W programie można znaleźć wiele funkcji, które wspomagają obsługę napraw blacharsko-lakierniczych, ewidencję dokumentacji dot. likwidacji szkód oraz rozliczenia za wykonane naprawy.

Program pomaga również optymalniej wykorzystać serwis oraz potencjał lakierników, blacharzy, mechaników oraz innych pracowników serwisu.

System Integra 7 BL posiada również wiele innych funkcjonalności dot. kompleksowej obsługi serwisu, sprzedaży części i rozliczeń finansowych.

Zlecenia napraw mogą obejmować obsługę pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Bieżąca sytuacja serwisu widoczna jest na liście otwartych zleceń wraz z podglądem zakresu zleconych napraw.

Każdy pojazd może mieć określoną lokalizację, w której aktualnie się znajduje np. Blacharnia, Lakiernia, itp. Integra 7 zapewnia szybką obsługę zleceń od przyjęcia pojazdu do serwisu, do momentu rozliczenia naprawy.


Funkcje CRM Zadania umożliwiają sprawną ewidencję dokumentacji dotyczącej likwidacji szkód oraz zapewniają bardzo wygodną obsługę korespondencję z filmami ubezpieczeniowymi. Moduł Crm umożliwia również wprowadzenie przypomnień, dla których określamy termin realizacji, opis, ważność, itp.
 
System pozwala przydzielać i kontrolować zadania dla poszczególnych pracowników firmy. Mogą być to zadania indywidualne np. tel. do klienta, zamówienie części , kontakt z likwidatorem lub rzeczoznawcą. Zadania mogą być powiązane z naprawianymi pojazdami oraz kontrahentami firmy.

Dla serwisów blacharsko-lakierniczych przygotowano dedykowane funkcje zapewniające szybki opis uszkodzeń pojazdów, słownik kodów lakierów*, wypożyczalnię pojazdów zastępczych, ewidencję dokumentacji szkody pojazdu w zleceniu, itp.* .


Lista funkcji dla serwisów Blacharsko-Lakierniczych dostępne w aktualnej wersji prog. Integra 7 :

1. Wybór w zleceniu ubezpieczyciela, który pokrywa koszty usunięcia szkody.
 

2. Obsługa zleceń dotyczących napraw powypadkowych. 
 

3. Wprowadzanie dokumentacji fotograficznej dla zlecenia przed i po naprawie powypadkowej.
 

4. Terminarz pracy serwisu z podziałem na serwisantów oraz stanowiska dot. mechaniki, rozbrajania i uzbrajania pojazdów, blacharni, lakierni.
- funkcje rezerwacji części, materiałów, lakierów, itp.
- obsługa napraw powypadkowych (rezerwacja z wyborem wielokrotnym wg dni i tygodni)
- moduł obsługi rezerwacji terminu na stronach WWW
- ocena optymalnego wykorzystania stanowisk naprawczych, komór lakierniczych, itp.
 

5. Szybki opis uszkodzeń przy wstępnych oględzinach pojazdu (przed przyjęciem do serwisu)
- baza schematów graficznych dla pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych z wyszczególnieniem elementów nadwozia pojazdu.
 

6. Informacja dot. lokalizacji pojazdu: Blacharnia, Lakiernia, Zbrojenie , itp.

7. Ewidencja zleceń dot. napraw powypadkowych wg numeru szkody (wyświetlanie nr na listach, wyszukiwanie, drukowanie na zleceniu, itp.).
 

8. Zapisywanie w zleceniu naprawczym protokołów szkody, protokołów dodatkowych oględzin, oświadczeń klientów oraz innych dokumentów dot. szkody.
 

9. Obsługa w zleceniu naprawy dodatkowych cech własnych dla kontrahenta i pojazdu.
 

10. Obsługa wypożyczalni pojazdów zastępczych
- wystawianie z poziomu zlecenia naprawy  umów dot. wynajęcia pojazdu  z automatycznym uzupełnianiem danych kontrahenta i pojazdu
- grafik z terminarzem pojazdów zastępczych
- rezerwacja pojazdów zastępczych
- informacja w zleceniu naprawy oraz na liście zleceń jakiego pojazdu zstępczego korzysta danych klient.
 

11. Ewidencja nr umów do obsługi napraw powypadkowych dla flot pojazdów.
 

12. Możliwość definiowania dodatkowych pól wg indywidualnych potrzeb serwisów blacharsko lakierniczych.
 

13. Obsługa niezależnego magazynu dla mieszalni lakierów z obsługą sprzedaży lakierów w mililitrach.


14. Faktury zbiorcze z kilku zleceń naprawy zawierające specyfikacje napraw powypadkowych.
 

15. Dokumenty wzorcowe dot. napraw powypadkowych m.in. wniosek o dodatkowe oględziny pojazdu, umowa wynajmu pojazdu zstępczego, zgłoszenie szkody itp.
 

16. Funkcje dotyczące samochodów zastępczych:

- przyporządkowanie pojazdów zastępczych na liście zleceń naprawczych

- umowa wynajmu z automatycznym uzupełnieniem danych klienta i pojazdu wg zlecenia

- grafik zarezerwowanych oraz aktualnie „wypożyczonych” pojazdów zastępczych.
Lista funkcji dla serwisów Blacharsko-Lakierniczych które planujemy wprowadzić w kolejnych wersjach oprogramowania Integra *:

1. Katalog kolorów pojazdu
- słownik kolorów lakieru:  kolor podstawowy , cecha dodatkowa  metalizowany (metalic), perła
- kod koloru wg producenta pojazdu
- indeks kolorów wg producentów lakieru: Standox, Glasurit, itp.
 

2. Wymiana danych z systemem Audatex - możliwość importu kosztorysów przygotowanych w programie AudaNet  info 1  .  / strona www.audanet.pl
 

3. Obsługa protokołów nieściągalności należności za naprawę.


4. Integracja Terminarza pracy serwisu z Google Calendar.


5. Możliwość wystawiania kilku faktur do jednego zlecenia naprawy powypadkowej
- za cześć prac związanych z usunięciem szkody wystawiamy fakturę na ubezpieczalnię,
- za pozostałą część dot. dodatkowych prac nie związanych z wypadkiem wystawiamy fakturę lub paragon na klienta.

Poza wyżej wymienionymi funkcjami oprogramowanie Integra Car 7 BL zawiera wiele funkcji zapewniających kompleksową obsługę serwisu, sprzedaży części zamiennych i rozliczeń finansowych firmy.
Raporty programu pozwalają weryfikować opłacalność funkcjonowania serwisu z podziałem na naprawy blacharskie , lakiernicze, mechaniczne, itp. Analiza naprawionych pojazdów jest bardzo pomocna przy zakupie specjalistycznych narzędzi i urządzeń diagnostycznych, a magazynowe raporty dostaw i rotacji towarów pozwala efektywnie zarządzać magazynem.
 
Katalog wyceny napraw umożliwia szybkie ustalenie ceny naprawy w oparciu o oryginalne dane producentów  pojazdów uwzględniające ich indywidualne wyposażenie. Pomyłki przy podawaniu cen dotyczących usług, powodują wymierne straty dla każdego serwisu. Aby zapobiec takim zdarzeniom potrzebne są sprawdzone informacje niezbędne do poprawnej kalkulacji prac warsztatowych.
Prowizje serwisantów.

Prowadząc ewidencję czasu pracy serwisantów dla poszczególnych usług można ocenić ich efektywność i rozliczać wynagrodzenia prowizyjne. Do każdej usługi można przydzielić jednego lub kilku mechaników z różnym udziałem procentowym. Prowizje serwisantów można rozliczać wg ilości Rbh lub kwoty za usługę. Ilość Rbh przypisana serwisantom może być niezależna i różna od ilości Rbh zawartej na fakturze.

Podobna ewidencja jest dostępna w obszarze sprzedaży części i pojazdów.

 

Opinie klientów używających oprogramowanie Integra Car 7 BL:

Auto Moto Handel Leszek Słabek - Gdańsk

Biorąc pod uwagę użyteczność i funkcjonalność programów stworzonych dla potrzeb działów motoryzacyjnych znajdujących się na polskim rynku, program Integra Car 7 wg naszej oceny, jest najlepszym programem z jakim nasza firma się spotkała, analizując zalety różnych programów na rynku. Wynika to z m.in. z pełnej kontroli dokonywanych operacji, (możliwości śledzenia historii działania) oraz wzorowego i sprawnego kontaktu z obsługą techniczną i gwarantowanym nadzorem nad programem. Pracownicy Firmy Integra Car 7 bezzwłocznie udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania.

Czytaj więcej...

MYSZKOWSKI AUTO-SERWIS S.C. - Olsztyn

Program jest zrobiony profesjonalnie z nastawieniem na obsługę działów usług i sprzedaży co pozwala na prowadzenie dużej firmy. Ważnym elementem jest elastyczność programistów do wdrażania Naszych sugestii i dodatkowych funkcji programu oraz pomoc przy problemach.

Czytaj więcej...

AUTO SERVICE I.W. Bejuk (ASO KIA, HONDA, MITSUBISHI i HYUNDAI)

Regularnie prowadzimy seryjną korespondencję SMS do informowania klientów o prowadzonych akcjach promocyjnych w zakresie badań technicznych, przekazywania ofert związanych z ubezpieczeniem samochodów, czy też odbioru pojazdów, dla których zrealizowano naprawę. Dzięki powyższym działaniom zwiększamy przychody firmy i budujemy pozycję serwisu w regionie. ...

Czytaj więcej...

« powrót do listy

wyświetleń: 1785

ilo�� odwiedzin: 68922

© 2000-2021 by Integra Software