Formularz zamówienia TecDoc

* Pola zaznaczone gwiazdką są wymagane

Specyfikacja zamówienia

cena netto: PLN/szt.
ilość: * szt.

Łącznie do zapłaty: 144 + 0 szt. * 41 razem: 144 PLN netto (175.68 PLN brutto)

Dane firmy

pełna nazwa firmy: *
adres: *
NIP: *
telefon: *
fax:

Osoba kontaktowa

imię i nazwisko: *
telefon: *
e-mail: *

Regulamin
I. Postanowienia ogólne

 1. Domniemywa się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Integra Software wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 3. Integra Sotware zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Integra Sotware zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 5. Integra Sotware zastrzega, iż produkty w rzeczywistości mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych zdjęć.

 

II. Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie www.
 3. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 4. Złożenie zamówienia poprzez prawidłowe wypełnienie "formularza zamówienia", jest jednoznaczne z potwierdzeniem zakupu towaru. Wycofanie się z zamówienia jest możliwe jedynie poprzez odesłanie na adres e-mail: rec@iic.com.pl, pisemnej rezygnacji z zakupu towaru w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 5. W przypadku nie złożenia pisemnej rezygnacji z zakupu, w określonym terminie, przyjmuje się, że zamówienie jest ważne i zgodnie z formularzem zamówienia zostanie wystawiona klientowi faktura VAT.
 6. Integra Sotware w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 8. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

III. Formy i koszty przesyłki, formy płatności i realizacja zamówień

 1. Przewidywany czas realizacji zamówienia określany jest w dniach roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej wybranego podczas składania zamówienia Dostawcę: Pocztę Polską (zazwyczaj od 1 do 10 dni roboczych).
 2. Integra Sotware nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz inne firmy kurierskie.
 3. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.
 4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić jedynie na podstawie wystawionej faktury pro forma przelewem na konto podane na w/w fakturze.

IV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Integra Sotware.
 3. Integra Sotware zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
akceptuję warunki zamówienia:
*
ilość odwiedzin: 200

© 2000-2020 by Integra Software