Integra support

Wsparcie techniczne dla oprogramowania Integra 7

kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Wsparcie techniczne jest bezpatne dla klientów, posiadajcych aktualny abonament na aktualizacje programu Integra 7 (Car, Truck, Firma).

Konsultacje telefoniczne i zdalna pomoc, obejmuj zarówno wsparcie dotyczce obsugi programu, szczególnie w pocztkowym okresie uytkowania nowego oprogramowania, jak i przyjmowanie zgosze zwizanych z rozwojem oprogramowania.


Wsparcie techniczne obejmuje m.in.:

Dostp do konsultacji telefonicznych prowadzonych przez specjalistów firmy Integra realizowanych na wydzielonych numerach 94 348 9000, 94 348 8018 (hotline czynne w dni robocze w godzinach od 8.00-16.00) * .

Zdaln pomoc dla uytkowników oprogramowania
Dziki nowoczesnym systemom zdalnej pomocy, specjalici firmy Integra mog szybko i sprawnie pomaga w obsudze programu oraz rozwizywa problemy techniczne bez angau czasowego klientów.

Nisze ceny dotyczce naprawy i diagnozy baz danych, uszkodzonych np. w wyniku awarii sprztu komputerowego, problemów z sieci LAN, awariami zasilania, itp.;

Realizacj nowych funkcji wg zgosze klientów
- wikszo nowych funkcji i modyfikacji programu jest realizowana pod ktem zgosze klientów posiadajcych aktualny abonament na aktualizacj programu. Zgoszenia klientów nie korzystajcych z aktualizacji s realizowane tylko w przypadku, gdy dotycz bardzo istotnych usprawnie dla funkcjonowania programu. **

Pomoc w konfiguracji oprogramowania
Podczas wdroenia oprogramownia specjalici dziau technicznego przeprowadzaj podstawow konfiguracj programu. Po wdroeniu programu uytkownicy programu mog we wasnym zakresie dostosowa parametry pozwalajace bardziej optymalnie dostosowa program do indywidualnych potrzeb. Taka pomoc pozwala zaoszczdzi wiele czasu oraz lepiej wykorzysta funkcje programu. Wymieniona konfiguracja nie obejmuje instalacji i ustawie parametrów wykonywanych podczas wdroenia programu oraz konfiguracji po instalacji dodatkowych (nowych) stanowisk.

Dodatkowy upust dla uzupeniajcych szkole - dot. zaawansowanych funkcji programu (realizowanych min. 2-3 miesice po wdroeniu).

Udzia w szkoleniach grupowych (w promocyjnych cenach) - dla firm korzystajcych z pakietu Integra Support dot. szkole, które mog by organizowane w rónych miastach Polski m.in: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocawiu, itp. Szkolenia s organizowane w przypadku zebrania odpowiedniej liczby zgosze od uzytkowników oprogramowania.

Aktualizacje oprogramowania, które s dostpne dla uytkowników posiadajcych aktualny abonament. Takie aktualizacje mona pobra ze strefy Integra Support. (identyfikator jest podany na ótej karcie Integra Support, dostarczanej klientom po zoeniu odpowiedniego zamówienia). Dostp do strefy Integra Support jest równie moliwy z poziomu oprogramowania Integra 7 w menu Pomoc -> Portal Integra Support. Po pobraniu aktualizacji programu uytkownicy powinni we wasnym zakresie zaktualizowa program. Aktualizacje powinny by przeprowadzane przez osoby posiadajce odpowiedni wiedz techniczn.

Dodatkowe informacje jak przeprowadzi aktualizacj programu mona uzyska pod nr 94 348 9000.

Infolinia techniczna dotyczca oprogramownia Integra 7 jest czynna w dni robocze od poniedziaku do pitku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod nr telefonów: 94 348 9000, 94 348 8018, 696 224 224. W przypadku, gdy wszyscy konsultanci s zajci i nie mona uzyska poczenia telefonicznego mona przesya zgoszenia drog mailow po adresem pomoc@integra.com.pl.

 

Dokadnych informacji dot. zamówienia abonamentu na aktualizacje oprogramownia udziela Dzia Handlowy pod nr tel. 94 348 8000, e-mail: poczta@integra.com.pl .


  * Wsparcie techniczne dla programu Integra 7 obejmuje dla jednej licencji (przez okres 12 miesicy) max. 15 zgosze telefonicznych lub 5h konsultacji dla pierwszego stanowiska oraz 5 zgosze tel. dla kadego kolejnego stanowiska lub 1,5 godz. konsultacji. Kolejne konsultacje lub obsuga zgosze bd wymagay wykupienia dodatkowego pakietu Integra Hotline.

** Niektóre nowe funkcje i modyfikacje programu, które nie zostay zgoszone przez innych uytkowników oprogramowania mog wymaga zoenia patnego zamówienia obejmujcego czciowy lub peny udzia w kosztach zwizanych z realizacj w/w funkcji lub modyfikacji programu.

« powrt do listy

wywietle: 3218

ilo�� odwiedzin: 53080

© 2000-2022 by Integra Software