Integra support

Pomoc techniczna dotyczca Katalogw czci

kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Pomoc techniczna - Hotline dotyczca instalacji i obsugi Elektronicznych Katalogów (Integra Katalog / Integra Web Katalog) jest oferowana klientom Dystrybutorów czeci. 

Wyej wymieniona pomoc jest dostepna w przypadku gdy na górnym pasku katalogu jest podany kontakt telefoniczny wg poniszego przykadu. 

Oferowana pomoc techniczna usprawnia codzienn prac z Katalogiem czci oraz zapewnia szersze wykorzystanie programu. Ponadto takie wsparcie zwiksza iloci skadanych zamówie przez system zamówieniowy online.

Czsto programy antywirusowe instalowane na komputerach klientów blokuj funkcje online uniemoliwiajc wysanie zamówie lub aktualizacj oferty.  Zazwyczaj w takich przypadkach pomoc infolinii koczy si sukcesem i wysaniem „problematycznego” zamówienia. 

Gównym celem usug Hotline jest zapewnienie pomocy klientom Dystrybutora aby jak najefektywniej mogli korzysta z Elektronicznych katalogów czci.

Wikszo zgosze od klientów dotyczy problemów zwizanych z przyczynami zewntrznymi np. z systemem operacyjnym, z awari sprztu lub po prostu wynika z niewiedzy klienta na temat obsugi programu. W takich sytuacjach klient oczekuje szybkiej i skutecznej pomocy, której moe udzieli dzia techniczny producenta oprogramowania.

Zakres wsparcia technicznego:
• konsultacje telefoniczne dotyczce obsugi programu,
• rozwizywanie problemów dot. wysyania zamówie, 
• pomoc dotyczca aktualizacji cennika dystrybutora,
• zdalne rozwizywania problemów bez angau klientów,
• konfiguracje wg indywidualnych oczekiwa klientów,
• konsultacje z klientami dot. realizacji nowych funkcji.

Specjalici techniczni firmy Integra Software
Zespó Konsultantów firmy Integra to dowiadczeni informatycy, którzy bior równie czynny udzia w procesie projektowania i testowania nowych rozwiza informatycznych.
Dziki wysokim kwalifikacjom oraz udziale w licznych szkoleniach, konsultanci Integra Software zapewniaj optymalne i szybkie diagnozowanie problemów technicznych zwizanych z uytkowaniem oprogramowania.
O wysokich kompetencjach wiadczy fakt, i poszczególne osoby dziau technicznego s odpowiedzialne nie tylko za wiadczenie usug Hotline i testowanie nowych rozwiza, ale równie zajmuj si opracowywaniem biuletynów technicznych oraz instrukcji obsugi do oferowanego przez firm Integra oprogramowania.


Infrastruktura techniczna

Aby zapewni sprawn obsug Hotline zastosowano nowoczesne i zaawansowane rozwizania teleinformatyczne firmy Elmeg - Funkwerk. System ICT PABX jest dedykowany dla firm wiadczcych usugi Call Center. Aktualnie firma posiada cyfrowe kanay rozmowne ISDN oraz 16 kanaów telefonii VOIP.
Nowoczesny system teleinformatyczny zapewnia rejestracj pocze i kolejkowanie rozmów telefonicznych z systemem zapowiedzi gosowych. Takie rozwizanie pozwala przy duej iloci zgosze, kolejkowa rozmowy telefoniczne wg nadanych priorytetów, przy czym numery infolinii dla katalogów maj zawsze najwyszy priorytet. Dziki telefonii komputerowej z funkcjami TAPI moemy automatycznie rejestrowa wszystkie zgoszenia od klientów.
Poczenia telekonferencyjne umoliwiaj uczestniczenie w rozmowie kilku techników podczas rozwizywania bardziej zoonych problemów.

System zdalnej pomocy umoliwia szybkie rozwizywanie problemów przez specjalistów firmy Integra nie angaujc klientów Dystrybutora.  Mona w tym systemie zarejestrowa sytuacj, w której wystpuje bd programu, a take przeprowadzi zdalne szkolenia oraz przedstawia klientom funkcjonalno oprogramowania.


Podsumowanie
Szybka i sprawna obsuga klienta oraz bezawaryjna praca programów odpowiedzialnych za dobór czci i skadanie zamówie ma kluczowy wpyw na wyniki sprzeday.
Dlatego dokadamy wszelkich stara, aby zapewnia klientom dystrybutora wiadczone usugi na najwyszym poziomie.
Praktyka pokazuje, i koszty zwizane z zapewnieniem wsparcia technicznego zwracaj si wielokrotnie dziki bardziej skutecznemu wykorzystaniu wdroonych katalogów i systemów zamówieniowych.

Dzia techniczny firmy Integra to zespó fachowców posiadajcych odpowiednie kompetencje i narzdzia, zapewniajce klientom szybk i profesjonaln pomoc.
Najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakoci usug dot. wsparcia technicznego s pozytywne opinie klientów, z którymi mona si zapozna na stronach www.integra.info.pl

Infolinia techniczna jest czynna od poniedziaku do pitku w godzinach: od 8.00 -18.00 .
 

« powrt do listy

wywietle: 2039

ilo�� odwiedzin: 53083

© 2000-2022 by Integra Software