Aktualności Integra Software

Integra Firma

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Hotline

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Wydruki

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

1.Cennik dostawcy

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

2.Katalog części zam.

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

3.Warstwy pośrednie

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

4.Obsługa magazynu

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

5.Wyszukiwanie złożone

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

6.Automatyczne zam.

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

7.Lista tow. - sklep

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

8.Dodawanie tow.z ręki

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

9.Karta towaru

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

10.Drukarki fiskalne

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

11.Drukarki fiskalne

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

12.Lista towarów

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

13.Wybór wielokrotny

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

14.Lista kontrahentów

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

15.Arkusz inwentar.

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

16.Dok. magazynowe

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

17.Lista dok. sprzedaży

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

18.Dok. sprzedaży

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

19.Przypomnienia crm

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

20.Raport sprzed.

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

21.Lista tow.

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

22.Wielookienkowość

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

23.Współpraca z kat.

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

24.Skróty klawiaturowe

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

25.Wsp. z kat. części

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

26.Faktura VAT

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

27.Współpraca z kat.

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

28.Raporty / Analizy

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

29.Szybkie dod. części

Integra Firma posiada dedykowane funkcje dla sklepów oraz lokalnych dystrybutorów części i akcesoriów samochodowych. System nie tylko poprawia organizację, ale dzięki funkcjom CRM może również wpłynąć znacząco na zwiększenie dochodów firmy. Wskaźniki rotacji oraz inne raporty pozwalają optymalnie zarządzać stanami magazynu. Szeroki zakres konfiguracji pozwala dostosować prog. do indywidualnych potrzeb danej firmy.

Integra Firma jest zintegrowana z katalogami części zamiennych m.in. AP/ADBS/Integra Katalog. Czas przyjmowania towaru do magazynu podczas dostaw znacznie skrócono poprzez automatyczny import faktur elektronicznych. Aktualnie program obsługuje faktury firm: Inter Cars, Fota, Auto Partner, Inter Team, Hart, AD Stachura, AD Stenmot, AD Dakol, Auto-Land, Carsmot, Inter Parts, RBPL, Nissan Polska, Gordon, etc.).

System cechuje niespotykaną w tego typu rozwiązaniach funkcjonalność, która umożliwia wygodną pracę, oraz szybką i sprawną obsługę klienta. Wraz z modułami opcjonalnymi zapewnia kompleksową obsługę całej firmy. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące systemu Integra Firma 7.0.

Główne cechy i zalety programu:
• import faktur elektronicznych od dostawców części
• współpraca z cennikami i katalogami części zamiennych
• sprawne wyszukiwanie części (funkcja szukanie złożone)
• wygodne tworzenie dok. sprzedaży bezpośrednio z list towarów
• szybkie dodawanie części do faktury/paragonu tzw. z ręki
• wybór wielokrotny dla większych ilości towarów na fakturze
• obsługa zamienników - wg kartotek towarów i katalogu części
• konfiguracja skrótów klawiaturowych wg indywidualnych potrzeb
  pracowników firmy (obsługa porównywalna do prog. DOS-owych)
• dostosowane do branży motoryzacyjnej kartoteki towarów
• funkcje CRM umożliwiające grupowe wysyłanie informacji przez   SMS lub email o aktualnych promocjach, wprowadzeniu do sprzed. nowego asortymentu , wyprzedaży niechodliwych części, itp.
• szeroki zakres obsługiwanych dokumentów magazynowych
• automatyczne tworzenie zamówień do dostawców
• automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych
• porównywanie cen części zamiennych od różnych dostawców
• rozliczenia prowizyjne sprzedawców
• szczegółowe raporty sprzedaży wg wielu kryteriów
• funkcje dot. etapowej inwentaryzacji wg grup części lub lokalizacji 
• nie ma konieczności przerywania sprzedaży całego asortymentu
• obsługa kodów kreskowych/wyszukiwanie, sprzedaż, inwentaryzacja
• analiza gospodarki magazynowej m.in. kontrola rotacji towarów
• szeroki zakres obsługiwanych drukarek fiskalnych
• grupy i podgrupy części zamiennych
• grupy cenowe
• grupy rabatowe
• obsługa kredytów
• grupowe jednostki miar - sprzedaż oleju, towarów z opak. zbiorczych
• automatyczna zmiana grupowa parametrów kartotek towarów
• kontrola wysokości kredytu kontrahenta


Wdrożenie programu


Firma Integra Software zapewnia migrację danych (w uzgodnionym formacie) z poprzednio używanych programów w zakresie kartotek towarów, usług, danych kontrahentów oraz stanów magazynowych. Stosujemy procedury podczas migracji, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla przenoszonych danych.
Ponadto system zawiera specjalny moduł umożliwiający przypisywnie skrótów klawiaturowych dla poszczególnych funkcji wg indywidualnych potrzeb i przyzwyczajeń pracowników danej firmy. np jeśli w poprzednio używanym programie fakturę tworzono poprzez skrót CTR+F  to w systemie Integra Firma można identycznie uruchamiać tworzenie tej faktury. To samo dotyczy wielu innych domumentów i funkcji programu. Rys.3


Opis funkcji programu:Wyszukiwanie asortymentu


Lista towarów zawiera uniwersalny filtr, który pozwala na wyszukiwanie części wg grup części, nazw, nr katalogowych, indeksów, skrótów, zamienników, itp. Pozwala on również na wyszukiwanie asortymentu po fragmentach nr kat. i nazw części, których wyrazy można wpisywać w dowolnej kolejności. Przy wyszukiwaniu ignorowane są znaki typu spacja,"-",". " itp).

Kartoteka towarów obsługuje funkcje zamienników części w  zakresie asortymentu znajdującego się w ofercie sprzedawcy oraz zamienników zewnętrznych, które nie występują w kartotece towarów. Wybrane z listy części można automatycznie dodawać do nowo tworzonych faktur lub paragonów. 

Branżowe kartoteki


System zawiera specjalnie dostosowane do potrzeb branży motoryzacyjnej kartoteki towarów zawierające wiele specjalnych pozycji m.in:

- nr katalogowe części zamiennych;

- nr fabryczne;
- nr seryjny części;

- skróty oznaczeń części;
- kartoteka zamienników;
- grupowa jednostka miary;
- czas dostawy części;
- ilość minimalna/zalecana/maksymalna;
- parametr dot. eksploatacji części;

Sprzedaż części zamiennych


Dzięki funkcji wielokrotnego wyboru mamy możliwość szybkiego i sprawnego wystawiania faktur, paragonów oraz innych dokumentów sprzedaży. Funkcja wyboru towaru "z ręki" umożliwia szybkie dodawanie indywidualnych pozycji do dokumentu sprzedaży. Po wyszukaniu odpowiedniej części zamiennej z poziomu listy towarów mamy możliwość automatycznego utworzenia faktury z tą właśnie pozycją. Integra Firma obsługuje również kredyt kupiecki, grupy rabatowe, cenowe oraz różne stawki podatku VAT. Wsród obsługiwanych dokumentów sprzedaży można wymienić: Faktury VAT, Korekta Faktury VAT, Paragon fiskalny, Faktura zaliczkowa, Faktura Unijna, Faktura Proforma, oraz Wewnętrzny dokument sprzedaży. Podczas tworzenia dokumentów sprzedaży, automatycznie wystawiane są dokumenty magazynowe. Można również najpierw utworzyć dokument magazynowy WZ a następnie dołączyć go do faktury.
System zapewnia również możliwość tworzenia zbiorczych Faktur VAT na podstawie wcześniej wystawionych paragonów lub innych dok. sprzedaży.


Obsługa drukarek fiskalnych


Oprogramowenie obsługuje szeroką gamę drukarek fiskalnych m.in:

- Posnet Thermal (nowa homologacja)
- Posnet Thermal (stara homologacja)
- Posnet DF-301
- Novitus Delio Prime
- Novitus Vivo
- Novitus Vento
- Novitus Quarto
- Optimus Wiking (nowa homologacja);
- Optimus Wiking (stara homologacja);
- Optimus Vivo;
- Optimus Vento;
- Elzab FP 600;
- Elzab Omega;
- Elzab Omega II;
- Torell Emar Duo;

Kompletowanie towarów

Pozwala zastąpić wiele różnych części jedną pozycją na fakturze lub paragonie np.: kpl. uszczelek, zestaw rozrządu, komplet naprawczy, itp.

Gospodarka magazynowa
Zawiera obsługę wielu rodzajów dokumentów magazynowych m.in.:

- przyjęcia zewnetrzne PZ i korekty tych dokumentów PZK;
- wydania zewnętrzne WZ korekty tych dokumentów WZK;

- rozchody wewnętrzne RW i korekty tych dokumentów RWK;

- przyjęcia wewnętrzne PW;
- przesunięcia międzymagazynowe MM+ / MM-;
- bilans otwarcia BO;

- różnice inwentaryzacyjne RI+ / RI-;
- arkusze inwentaryzacyjne AI;
- zamówienia ZA;
- rezerwacje towarów RT;


Import faktur elektronicznych
Znaczną oszczędność czasu podczas dostaw, zapewnia Import faktur elektronicznych, obsługa kodów kreskowych, oraz automatyczne tworzenie dok. magazynowych WZ podczas dodawania towarów do faktur.

Inwentaryzacja etapowa

Dzięki blokowaniu aktualnie spisywanych grup części, system pozwala równocześnie prowadzić sprzedaż pozostałych towarów.
Inwentaryzacja może być przeprowadzona również poprzez podział asortymentu wg lokalizacji.

Obsługa wielu magazynów
Obsługa wielu magazynów z lokalizacją towaru, tworzenie zamówień wg stanów minimalnych, zalecanych, maksymalnych i lokalizacji, oraz raporty magazynowe (dostaw, rotacji i historii towaru), zapewniają sprawną i ekonomiczną gospodarkę magazynową.


Automatyczne zamówienia do dostawców

Integra Firma posiada funkcję automatycznych zamówień, która umożliwia zamawianie części zamiennych u różnych dostawców wg kryteriów dot. stanów magazynowych, grup i podgrup części,  producenta i dostawcy oraz rezerwacji towarów. Jeśli uruchomimy tą funkcję i zadamy odpowiednie parametry, system automatycznie w ciągu kilku sekund utworzy nam zamówienia do różnych dostawców.


Funkcje CRM / Zadania
Umożliwiają wysyłanie informacji do klientów dot. aktualnych promocji, wprowadzania nowego asortymentu do sprzedaży, o wyprzedaży asortymentu, itp. Wiadomości mogą być wysyłane grupowo do wielu klientów poprzez SMS lub email. Funkcję powiadomień SMS/email można również wykorzystać dla przekazania klientom innych ważnych informacji np. o rozszerzeniu działalności firmy oraz akcjach typu Przegląd zimowy. System zawiera również funkcje dot. przypomnień o bieżących angażach i umożliwia przydzielania i kontrolę realizacji zadań przez pracowników firmy.

Raporty sprzedaży
opis w przygotowaniu


Raporty magazynowe
opis w przygotowaniu


Współpraca z katalogami części (AP/ADBS/Integra Katalog)
Zapewnia m.in: szybkie wyszukanie części i informację o zamiennikach, cenach oraz bieżących stanach mag., dostęp do zdjęć i rysunków oraz informacje o danych tech., zastosowaniu w poj. oraz wiele innych danych dot. parametrów części. Gdy dany towar nie jest dostępny w magazynie lokalnym, program wyszukuje tą pozycję w cenniku dostawcy. Następnie program może automatycznie utworzyć i wysłać zamówienia do dostawcy.

Wymiana danych z innymi katalogami części zamiennych
Zapewnia sprzedawcom szybki dostęp do informacji umożliwiających szybki i sprawny dobór cząści zamiennych. System jest zintegrowany z katalogami części zamiennych m.in. TecDoc, ESI[tronic]. Dzięki temu można szybko uzyskać potrzebne podczas napraw informacje na temat części.


Moduł Finanse
Pozwala na ewidencję kosztów firmy typu płace, energia elektr., telefony, czynsz, środki bhp, inne bieżące wydatki, itp. Integra Firma zapewnia obsługę dokumentów typu KW, KP, BW, BP oraz zawiera wiele raportów m.in kasowe, należności i zobowiązania firmy, zapewniają kontrolę przepływu gotówki, a także pozwalają orientacyjnie ustalić dochody firmy oraz należny podatek VAT. Jako dodatkowa opcja jest możliwa współpraca z prog. Finasowo Księgowymi oraz z systemami bankowymi (PKO Inteligo, BPH Sez@m, PekaoBIZNES24, PKO24.


Inne funkcje 
kody kreskowe, indeksownie towarów wg grup i podgrup części, grupy cenowe wystawienia kilku korekt do jednej faktury zakupu, a także dostęp do dokumentów zakupowych wg konkretnych uprawnień w poszczególnych modułach sprzedaży. 

Wymagania sprzętowe
Pomimo wielu funkcji programu i zaawansowanego interfejsu uzytkownika, optymalizacja programu umożliwiła zdecydowane obniżenie wymagań stawianych komputerom na których pracuje system Integra Firma. Uzyskano mniejsze użycie pamięci RAM i zasobów systemu co m.in.pozwoliło na pracę programu pod Windows 98. Jednak aby wykorzystać optymalną ergonomię i wszystkie funkcje programu zaleca sie stosowanie systemu Windows XP.Parametry minimalne
System operacyjny: MS WINDOWS 98SE/2000/2003/XP
Rozdzielczość monitora: 800x600
Procesor: 400 MHz.
Pamięć RAM: 128MB Win98 / pozostałe systemy 256 MB RAM.
Miejsce na dysku ok. 250 MB

Uwaga: Oprogramowanie Integra Firma można instalować pod Windows 98, jednak do pełnej funkcjonalności zaleca się stosować system Windows XP.Parametry zalecane
System operacyjny: MS WINDOWS XP
Rozdzielczość monitora: 1024 x768
Procesor: 1000 MHz.
Pamięć RAM: 512 MB RAM.
Miejsce na dysku ok. 500 MB

Uwaga: Oprogramowanie Integra Firma funkcjonuje pod systemem Windows Vista,  natomiast proces zgodności programu Integra Firma z Windows Vista będzie zakończony po wprowadzeniu na rynek przez firmę Microsoft uaktualnienia Service Pack1.Moduły dostępne w ramach licencji Integra Firma:
Moduł Sprzedaży towarów, Moduł Magazynowy, Moduł Kasa/Bank
Moduły opcjonalne*:
Finanse; Raporty i Analizy; CRM/Zadania; Konto SMS; Homebanking

Dodatkowe opcje abonamentowe * - Abo 12 mies.:
Integra Support (pierwsze 12 mies. bezpłatnie w ramach licencji Integra Firma)
Oprogramownie antywirusowe NOD 32 (pierwsze 12 mies. bezpłatnie w ramach licencji Integra Firma)


* - opcje dodatkowe (nieobowiązkowe)Opinie o programie

« powrót do listy

wyświetleń: 1385

© 2000-2022 by Integra Software