Aktualności Integra Software

Grudzień 2012

Instrukcja inwentaryzacji - Integra 7

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Spis z kolektorem

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Kontrola lokalizacji

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Tworzenie dok. AS

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Tworzenie AI z dok. AS

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Inwentaryzacja ręczna

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Inwentaryzacja mieszana

Koniec roku to okres, w którym firmy przeprowadzają spis stanów towaru w swoich magazynach. Otrzymujemy od Państwa w tym okresie wiele pytań dot. inwentaryzacji.
Aby ułatwić korzystanie z programu w tym obszarze prosimy pobrać załączoną instrukcję, z opisem nowych funkcji dot. inwentaryzacji wprowadzonych w wersjach 7.4*

Instrukcja inwentaryzacji format pdf - pobierz

Filmy instruktażowe dot. inwentaryzacji:

Wstęp do inwentaryzacji - praktyczne porady dot. spisu z natury

Inwentaryzacja za pomocą papierowych arkuszy

Inwentaryzacja z wykorzystaniem kodów EAN

Filmy instruktażowe dot. innych funkcji programu 

Jeśli macie Państwo uwagi do funkcji związanych z inwentaryzacją prosimy o przesyłanie zgłoszeń klikając na poniższy link:

Zgłoś uwagi do inwentaryzacji 2012

Ze względu na znaczny wzrost ilości zgłoszeń w okresie inwentaryzacji uruchomiliśmy dodatkowe linie telefoniczne. W przypadku problemów z dodzwonieniem się do działu technicznego prosimy o kontakt z działem handlowym pod nr 94 348 8000 lub korzystanie z w/w formularza kontaktowego. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Bardzo ważne jest aby w/w prace zostały wykonane w odpowiedniej kolejności. Dlatego firma Integra zaleca wydrukowanie instrukcji i korzystanie z niej podczas inwentaryzacji. Można również zamówić w firmie Integra bezpłatną - papierową wersję instrukcji inwentaryzacji.
Zamówienia prosimy składać pod nr tel. 94 348 8000 .

Przed przystąpieniem do inwentaryzacji zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa. W tym celu na stanowisku serwerowym należy wejść w opcję Program -->Archiwizacja danych, wskazać katalog docelowy, w którym program ma dokonać archiwizacji i kliknąć w przycisk OK, a następnie sprawdzić, czy archiwum się wykonało.

W programie Integra 7.4* wprowadzono wiele funkcji usprawniających i skracających czas inwentaryzacji, m.in.:

• znacznie wygodniejszy interfejs, prowadzący uzytkownika programu krok po kroku przez poszczególne etapy inwentaryzacji
|
• optymalizacja czasu generowania Arkuszy inwentaryzacyjnych, skracająca kilkukrotnie czas tworzenia tych dokumentów
|
• nowe dokumenty AS umożliwiające bardzo dokładną i szybką kontrolę stanu towarów w całym magazynie
|
• możliwość wyboru jednej z czterech metod inwentaryzacji:
- ręczny spis za pomocą papierowych arkuszy inwentaryzacyjnych
- weryfikacja stanów mag. za pomocą czytników kodów kreskowych,
- kontrola stanów mag. z wykorzystaniem kolektorów danych,
- spis stanów z oznaczaniem towarów etykietami inwentaryzacyjnymi
|
• możliwość wyboru różnych szablonów wydruku w dokumentach AI umożliwiających wydruk wiekszej ilość pozycji na jednej stronie
|
• identyfikacja towarów podczas spisu za pomocą skrótów oznaczeń handlowych tzw. nr użytkowych np H7DC, 5PK980, WVA20687, etc.
|
• weryfikację powtarzających się podczas spisu pozycji towarowych
|
• funkcje kontrolujące ewentualne błędy uzytkownika podczas spisu
|
• możliwość wydruku etykiet z kodami kreskowymi - można automatycznie uzupełniać brakujące kody kreskowe
|
• etapowa inwentaryzacja z podziałem na grupy i lokalizacje, nowe wydruki dok. inwentaryzacyjnych
|
• grupowa zmiana parametrów towarów, umożliwiająca szybkie uporządkowanie dużej ilości kartotek
|
• automatyczna weryfikacja towarów posiadających wiele lokalizacji
|
• obsługa kolektorów danych pozwalająca wielokrotnie skrócić czas spisu i znacznie dokładniej wykonać inwentaryzację.
|
• dla dokumentu AS (częściowego) wprowadzono automatyczne generowanie opisu dot. zakresu inwentaryzowanych towarów
|
• usprawnienia dot. automatycznego dołączania do AS towarów z nadwyżek magazynowych wprowadzonych na dokumencie AI
|
• usprawnienie prezentowania stanu towaru przed spisem na dokumencie magazynowym AS częściowym z wybranym zakresem wg lokalizacji
|
• wprowadzono domyślne sortowanie towarów na dokumencie AS i AI wg indeksu towaru
|
• wprowadzono funkcje do automatycznej zmiany stanu w lokalizacjach towaru (poprzez dokumenty RI-/+) po zakończeniu inwentaryzacji
|
• wprowadzono modyfikację układu pól na dokumencie AS
|
|
Poniżej przedstawiamy porównanie czasów dla próbnej inwentaryzacji, wykonanej za pomocą papierowych arkuszy  i czytnika kodów kreskowych. Inwentaryzację przeprowadzono w małym sklepie motoryzacyjnym, spis towarów wykonały 2 osoby.

Lp.

Grupa towarów

Ilość sztuk

Papierowe arkusze

Czytnik kodów kreskowych

1.

Wycieraczki

360

130 min

22 min

2.

Filtry

2730

260 min

102 min

3.

Paski napędowe

860

280 min

87 min

4.

Świece zapłonowe

1020

250 min

55 min

5.

Przewody zapłonowe

750

230 min

60 min

Razem:

1 180 min /
20 godz.

326 min /
5,5 godz.

 

Jak widać w tabeli, inwentaryzacja za pomocą czytnika kodów kreskowych zajęła czterokrotnie mniej czasu niż spis na papierowych arkuszach. Również dokładność inwentaryzacji za pomocą czytników jest znacznie większa.

Spis towarów za pomocą kolektora danych jest jeszcze szybszą i bardziej dokładną metoda inwentaryzacji

Kolektor umożliwia bardzo szybkie przeprowadzenie spisu przy udziale nawet jednej osoby. Ponadto nie jesteśmy ograniczeni odległością od stanowiska z komp. PC, ponieważ pozycje towarowe mamy bezpośrednio dostępne w kolektorze danych, które są na bieżąco uzupełniane ilościami spisywanych towarów. Ma to szczególnie duże znaczenie kiedy spis wykonujemy w większym sklepie lub pomieszczeniach magazynowych.

Spis towarów za pomocą etykiet inwentaryzacyjnych jest najbardziej dokładną, a zarazem najbardziej czasochłonną metodą inwentaryzacji. Ta metoda jest zalecana dla spisu towarów o wysokiej wartości, gdzie wymagana jest bardzo duża dokładność przeprowadzanej inwentaryzacji.

 

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Działem tech.  tel: 94 348 90 00.

« powrót do listy

wyświetleń: 510

© 2000-2021 by Integra Software