Aktualności Integra Software

Nowa aktualizacja programu Integra 7.4.40

Oprogramowanie dla sklepów i serwisów samochodowych

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Integra7 <> Katalogi

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Inwentaryzacja

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Rys.1 Faktura -Pesel

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Obsługa z klawiatury

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Rys.2 Obsł. z klawiatury

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Funkcje SMS

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Rys.3 Kontrola SMS

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Rys.4 Zamówienia z IC

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Rys.5 Szybka dostawa

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Rys.6 Mag.-lokalizacje

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Rys.7 Rotacja towaru

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Rys.8 Prowizje rozlicz.

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Raporty i Analizy

Jest już dostępna nowa aktualizacja oprogramowania Integra 7.4.40. Najnowsza wersja programu Integra zawiera wiele zmian i usprawnień dot. obsługi magazynu, a w szczególności funkcji dot. inwentaryzacji. Zmiany i nowe funkcje obejmują również dokumenty sprzedaży, zlecenia napraw , raporty oraz funkcje dot. współpracy z katalogami części zamiennych.

Wszystkich użytkowników oprogramowania Integra zachęcamy do aktualizacji programu do najnowszej wersji. 
Użytkownicy, którzy nie posiadają aktualnego abonamentu i są zainteresowani aktualizacją programu proszeni są o kontakt z działem handlowym pod nr 94 348 8000.

Dla klientów kontynuujących abonament na aktualizacje oferujemy atrakcyjne upusty.

Lista głównych zmian i nowych funkcji wprowadzonych w ostatnich wersjach oprogramowania Integra 7.4:

1. Dostosowano program do nowych przepisów dot.

wystawiania faktur VAT (dot. nr ewidencyjnych PESEL, NIP).[rys.1]

2. Wprowadzono eksport zamówień do formatu Katalogów firm Fota, Inter-Team, Auto Partner, Motogama, etc., aby znacznie skrócić czas zamawiania części.

3. Rozszerzono funkcje obsługi programu za pomocą dodatkowych skrótów klawiaturowych, umożliwiając użytkownikom znacznie szybszą obsługę programu.[rys.2]

4. Zaktualizowano obsługę wymiany danych online Elektronicznymi Katalogami części dot. m. in. Katalogów firm Inter-Team i Fota.

5. Dodano funkcje kontroli zużywanych jednostek SMS podczas wsyłania wiadomości , która pozwala zmniejszyć koszty wysyłania tych wiadomości. [rys.3]

6. Wprowadzono zmiany w karcie zlecenia i dokumentach sprzedaży ułatwiające wyszukiwanie kontrahentów po nr NIP.

7. Wprowadzono możliwość kontroli historycznych cen sprzedaży towarów podczas wystawiania zlecenia i dok. sprzedaży.

8. Zmodyfikowano zlecenia napraw i dok. sprzedaży pod kątem szybkiej obsługi za pomocą klawiatury.

9. Dodano możliwość importu zamówień z IC Katalogu Inter-Carsu, umożliwiając obsługę importu asygnat. [rys.4]

10. Wprowadzono nową funkcję szybkiego dodawania towarów do dokumentów PZ, aby znacznie skrócić czas przyjmowania towaru do magazynu podczas dostaw. [rys.5]

11. Dodano funkcję sprawdzania czy dany towar występował wcześniej w kartotece aby uniknąć dublowania kart towarowych.

12. Wprowadzono nowe funkcje do modułu inwentaryzacji ułatwiające szybkie i łatwe przeprowadzenie spisu towarów.(usprawnienia w dok. AS i AI, obsługa zmiany lokalizacji, uzupełnianie kodów kreskowych).

13. Zmodyfikowano wewnętrzne mechanizmy programu odpowiedzialne za kontrolę rozbieżności stanów magazynowych.

14. Rozszerzono funkcjonalność obsługi programu dotyczącą lokalizacji towaru w magazynie. [rys.6]

15. Wprowadzono optymalizację funkcji w dok. BO, PZ, PW przyśpieszając znacznie zapis tych dokumentów.

16. Dodano w zamówieniach funkcje kontroli rotacji zamawianych towarów oraz cen i rotacji zamienników. [rys.7]

17. Modyfikacja faktur zakupu ułatwiająca obsługę dostaw za pomocą importu elektronicznych faktur zakupu od dostawców
części zamiennych.

18. Wprowadzono zapisywanie konfiguracji programu na poszczególnych stanowiskach komputerowych ułatwiając szybkie odtworzenie ustawień po aktualizację programu.

19. Rozszerzono funkcjonalność Dynamicznych raportów finansowych m.in. o obsługę prezentowania na raporcie korekt i nadpłat.

20. Wprowadzono zmiany w raportach serwisantów dotyczące faktur zbiorczych i FV utworzonych na podstawie paragonów.

21. Wprowadzono usprawnienia dotyczące obsługi ewidencji rozliczania prowizji pracownikom serwisu 
- dot. obsługi rbh na zleceniach dla kilku tych samych usług  np. przy wymianie 2 łożysk, 4 amortyzatorów, itp. [rys.8]

22. Wprowadzono usprawnienia do funkcji związanych z odblokowaniem progr. umożliwiając użytkownikom samodzielne aktualizacje programu.

23. Dodano wiele innych nowych funkcji znacznie ułatwiających i usprawniających obsługę programu.

UWAGA!
Przed aktualizacją programu zalecamy zapisanie aktualnych ustawień programu poprzez funkcję dostępną w menu:
Program -> Ustawienia indywidualne -> Zapis ustawień.

Dział techniczny tel. 94 348 9000.

Nowa wersja jest dostępna dla klientów posiadających aktualny abonament na aktualizację programu w dz. Pomoc techniczna -> Integra Support

Użytkownicy nie posiadający aktualnego abonamentu proszeni sa o kontakt z dz. handlowym- 94 348 8000.

Dla klientów kontynuujących abonament na aktualizacje oferujemy upusty.

« powrót do listy

wyświetleń: 3951

© 2000-2021 by Integra Software