Aktualności Integra Software

Grudzień 2010

Instrukcja dot. zmiany stawek VAT w programie Integra 7.4

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Rys.7 Uprawnienia

1 stycznia 2011r weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku VAT.
Poniżej znajdą Państwo instrukcję prezentującą główne kroki opisujące jak wprowadzić wymagane zmiany w prog. Integra 7.4.

1. Dodanie do słownika stawek VAT nowych pozycji 23%, 8%, 5%.
Pierwszym krokiem jest dodanie nowych stawek VAT możliwe jest z poziomu modułu Menadżer, menu Administracja -> Stawki VAT. 
Należy wprowadzić wszystkie trzy nowe stawki przypisując do nich symbol PTU zgodny z wprowadzonym do drukarki fiskalnej. Rys 2.

2. Grupowa zmiana dotychczasowych stawek VAT dla wszystkich kartotek towarów.
Aby wykonać tą operację należy z modułu w którym dostępna jest lista towarów z menu Kartoteki wybrać pozycję "Grupowa zmiana parametrów towarów".
W otwartym oknie na zakładce "Cenowe" należy zaznaczyć dwa ostatnie parametry "Zmień stawkę VAT zakup" oraz "Zmień stawkę VAT sprzedaż". Dla tych parametrów należy ustalić stawkę VAT która będzie zmieniana czyli np z 22% na 23%. Aby wprowadzić zmiany należy nacisnąć przycisk "Zapisz". Taką samą operację należy powtórzyć dla obniżonej stawki VAT.
Dostępna jest również funkcja umożliwiająca zachowanie aktualnych cen brutto przy jednoczesnej zmianie cen netto. Parametr ten może być wykorzystany w specyficznych warunkach, nie zalecamy zaznaczenia tego parametru ze względu na zmieniającą się w wyniku tej operacji cenę zakupu netto i późniejsze rozbieżności w raportowaniu marży. Rys. 3.

3. Grupowa zmiana stawek VAT dla wszystkich kartotek usług. Operację tą wykonuje się w identyczny sposób do zmiany stawek VAT dla towarów.
Z modułu w którym dostępna jest lista usług należy z menu Kartoteki wybrać pozycję "Grupowa zmiana parametrów usług".
Na zakładce "Cenowe" należy zaznaczyć parametr "Zmień stawkę VAT sprzedaż" a następnie wybrać stawki VAT które zostaną zmienione. Rys. 4.

4. Zmiana ustawień domyślnych kartotek towarów oraz usług.
Aby zmienić domyślną stawkę dla nowo tworzonych towarów i usług należy z menu kartoteki wybrać pozycję Towary/Inne -> Ustawienia domyślne oraz dla usług Usługi/Inne -> Ustawienia domyślne. W polach z wyborem stawki VAT należy ustawić nową domyślną stawkę VAT dla sprzedaży oraz zakupu zazwyczaj będzie to 23%. Rys. 5 i Rys. 6

Uwaga. Do wykonania operacji zmiany stawek VAT poprzez grupową zmianę parametrów towarów i usług wymagane jest posiadanie do tego odpowiednich uprawnień (menadżer -> Inne ->Zmiana parametrów towarów oraz Zmiana parametrów usług). Rys. 7.

5. Zmiana stawki VAT w Kategoriiach zakupów.
Edycja stawek VAT w Kategoriach zakupów jest mozliwa po wyborze modułu Menadżer, i wyborze w górnym menu pozycji Administracja i Katagorie zakupów. Nastepnie na liście Kategorii zakupów należy wybrać po kolei kazdą kategorię i wywołując okno ustawień (prawym klawiszem myszy) zmienić stawkę VAT Rys. 8 .

Zapraszamy również do zapoznania sie z informacją dotyczącą ustawy o zmianie  i wprowadzeniu nowych stawek VAT.

« powrót do listy

wyświetleń: 3941

© 2000-2020 by Integra Software