Opinie klientw

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Rekomendacja firmy Gzella sp. z o.o.*

Firma Gzella sp. z o.o.  jest uytkownikiem programu Integra Car 7. Program jest zainstalowany na 4 stanowiskach komputerowych.


Program stworzony zosta profesjonalnie i pozwala na kompleksow obsug naszych warsztatów samochodowych. Przejrzysto oraz funkcjonalno pozwala na wydajniejsz prac naszego serwisu, co czyni go obecnie narzdziem niezbdnym w naszej Firmie.
Gorco zachcamy do zakupu, poniewa uywanie go przekada si na lepsze wyniki oraz wzrost efektywnoci i wydajnoci pracy. Obecnie jest to narzdziem bez którego nie wyobraamy sobie ju dalszej pracy.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Rekomendacja firmy Sprzgo.com.pl

Firma Sprzgo.com.pl jest uytkownikiem programu Integra Firma 7 oraz sklepu internetowego Integra WEBShop. Program jest zainstalowany na 3 stanowiskach komputerowych.

 aden program, z ktrymi do tej pory mielimy do czynienia nie oferowa tak wielu przydatnych funkcji i rozwiza jakie posiada Integra Firma 7. Jeli doda do tego bezproblemow obsug, stabilno oraz szybko dziaania otrzymujemy oprogramowanie „uszyte” na miar naszych wysokich oczekiwa.
 
Z radoci rekomendujemy program Integra Firma 7 jako narzdzie wspomagajce sprzeda artykuw motoryzacyjnych, a wszystkim pracownikom firmy Integra gratulujemy podejcia do klienta i otwartoci na wszelkie, nawet te najbardziej wymagajce pomysy.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Rekomendacja firmy Brokat Motor Center*

Firma Brokat Motor Center  jest uytkownikiem programu Integra Car 7. Program jest zainstalowany na 1 stanowisku komputerowym.

Program jest przejrzysty i intuicyjny, dziki czemu atwiej jest pamita, gdzie jakie funkcje si znajduj. Duym uatwieniem jest budowa moduowa, która posiada wiele moliwoci, przez co atwo jest porusza si po programie. To co jest równie wane to fakt, e w kadej chwili mona skonsultowa si z dziaem obsugi klienta gdzie kady problem, zostaje natychmiast rozwizany. Wdroenie programu Integra zajo bardzo mao czasu, dziki czemu od razu moglimy na nim pracowa.

 

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Rekomendacja firmy Foltyn Auto Service

Firma Foltyn Auto Service jest uytkownikiem programu Integra Car 7. Program jest zainstalowany na 5 stanowiskach komputerowych.

Niezwykle przydatne okazay si nowoczesne funkcje, ktre bralimy pod uwag wybierajc Integr (np. szybkie skanowanie danych z Dowodu Rejestracyjnego za pomoc czytnika kodw kreskowych 2D, co pozwala wyeliminowa bdy w danych i skraca czas obsugi klienta.

Specjalistw firmy Integra moemy rwnie pochwali za pomoc techniczn dot. uytkowania oprogramowania, a take indywidualne i profesjonalne podejcie do obsugi swoich klientw.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Rekomendacja firmy Famiko-Bud

Firma Famiko-Bud Sp. z o.o. jest uytkownikiem programu Integra Car 7. Program jest zainstalowany na 3 stanowiskach komputerowych.

Rozpoczynajc  rozmowy z firm Integra postanowilimy zaufa zapewnieniom o jakoci ich produktu i w naszym przypadku by to strza w „10”. Jako niedowiadczeni w dziedzinie motoryzacji, otrzymalimy bardzo znaczce wsparcie w formie przejrzystego i intuicyjnego oprogramowania do prowadzenia stacji obsugi pojazdów, a podczas wdroenia jak i na co dzie moemy liczy na sprawn, rzeteln i fachow pomoc Integry.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Rekomendacja firmy Tymborowscy

Firma Pojazdy Komunalne Tymborowscy jest uytkownikiem programu Integra Truck 7. Program jest zainstalowany na 3 stanowiskach komputerowych.

Zajmujemy si sprzeda i serwisem pojazdw komunalnych do czyszczenia kanalizacji oraz prowadzimy sprzeda czci zamiennych do w/w pojazdw. Z pord wielu dostpnych systemw  serwisowych wybralimy oprogramowani Integra Truck 7. 
Uwaamy, e program posiada wikszo funkcji do prowadzenia dziaalnoci motoryzacyjnej. Wdroenie programu w naszej firmie pozwolio nam lepiej zorganizowa obsug klienta w zakresie serwisu jak i sprzeday czci zamiennych.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Rekomendacja firmy Bejuk

Firma Auto Service I.W. Bejuk s.c. jest uytkownikiem programu Integra Car 7. Program jest zainstalowany na 10 stanowiskach komputerowych.

Specjalizujemy si w profesjonalnych naprawach blacharsko-lakierniczych pojazdw wszystkich marek oferujc Klientom kompleksow obsug samochodw. Nowoczesny serwis mechaniczny i diagnostyczny, wysoka jako napraw, wieloletnie dowiadczenie oraz zaufanie producentw pozwolio nam uzyska autoryzacj fabryczn na naprawy karoserii i powok lakierniczych producentw takich Marek jak KIA, HONDA, MITSUBISHI i HYUNDAI.
... Z wykorzystaniem programu Integra 7 regularnie prowadzimy seryjn korespondencj SMS do informowania klientw o prowadzonych akcjach promocyjnych. Dziki powyszym dziaaniom zwikszamy przychody firmy i jednoczenie budujemy pozycj serwisu w regionie.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Rekomendacja firmy Biascan

Firma Biascan S.A. jest uytkownikiem programu Integra Truck 7. Program jest zainstalowany na 6 stanowiskach komputerowych.

Nasza firma jest firm rodzinn dziaajc na rynku samochodw ciarowych od 1994r. Dwa lata temu przeszlimy reorganizacj i odczylimy si od scentralizowanego systemu handlowo-ksigowego funkcjonujcego w korporacyjnej sieci serwisw. Poszo to bardzo gadko, gdy program Integra Truck 7 jest bardzo atwy w obsudze, przejrzysty i  intuicyjny.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Rekomendacja firmy Ring-Service

Firma Ring-Service jest uytkownikiem programu Integra Car 7. Program jest zainstalowany na 5 stanowiskach komputerowych.

Integra Car 7 to program o standardzie europejskim, który pozwala na obsug samochodów w sposób kompleksowy od przyjcia samochodu do serwisu przez otwarcie zlecenia w formie elektronicznej i papierowej. Jednoczenie drukuje potwierdzenia pozostawienia samochodu w serwisie dla klienta. Wszystko odbywa si przez elektroniczny czytnik kodów z dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dla klienta, takie urzdzenie budzi due zaskoczenie wrcz zdziwienie.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Rekomendacja firmy Gawroscy

Firma Stacja Obsugi Samochodw Zbigniew Gawroski jest uytkownikiem programu Integra Car 7. Program jest zainstalowany na 3 stanowiskach komputerowych.

Wczeniej korzystalimy z rnych programw obsugujcych serwis pojazdw midzy innymi program "Stacja" firmy Rowil jednak po przejciu na program Integra 7 od stycznia 2012r zainstalowanego na trzech stanowiskach zauwayem du popraw w szybkoci obsugi klienta przy przyjmowaniu zlece a jest to spowodowane atwoci obsugi w/w programu. Program ten jest fajne rozbudowany o inne moduy usprawniajce nam prac np. przechowalnia opon klientw.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Rekomendacja firmy RiSmot*

Firma RiSmot jest uytkownikiem programu Integra Truck 7. Program jest zainstalowany na 7 stanowiskach komputerowych.

Zalet programu jest bezporednia wspópraca /bez wychodzenia z programu/ z programami „zewntrznymi”  zarówno w  zakresie importu dokumentów od dostawców, jak równie danych technicznych, technologii obsugi czy czasów napraw /ESitronic, AuDaCon itp.
 
Mnie jako waciciela firmy najbardziej interesoway jego moliwoci analityczne pozwalajce ledzi: procesy sprzeday, gospodark magazynow czy koszty.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Rekomendacja firmy X-Tech

FirmaX-Tech jest uytkownikiem programu Integra Firma 7. Program jest zainstalowany na 5 stanowiskach komputerowych.

Oprogramowanie Integra 7 posiadamy od dwch lat. Przejcie na program Integra 7 mgbym porwna do przesiadki z poloneza na porsche - szybko dziaania i stabilno systemu jest znakomita.

Kademu mog szczerze poleci to oprogramowanie. Chcesz by lepszy od konkurencji musisz wsppracowa z najlepszymi i taka wanie jest Integra.<Poprzednia strona  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    Nastpna strona >[Wszystkie wpisy]

ilo�� odwiedzin: 316354

© 2000-2022 by Integra Software