Opinie klientw

Rekomendacja firmy MZ TRADE

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

MZ TRADE s.c.
ul. remska 22a, 62-035 Kórnik


Firma MZ TRADE jest uytkownikiem programu Integra Car 7.
Program jest zainstalowany na 7 stanowiskach komputerowych

 

Firma Handlowa MZ TRADE s.c. powstaa w 2004 roku. i zajmuje si dystrybucj czci zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów ciarowych. Wymagania rynku stawiaj coraz to nowe wyzwania firmie. Sprostanie oczekiwaniom klientów w brany motoryzacyjnej wymaga profesjonalnej wiedzy technicznej, doskonaej znajomoci rynku czci i ich dostawców oraz zorientowanie oferty optymalnej w kierunku klientów.

Jednym z najwaniejszych aspektów rozwoju jest aplikacja najnowszych rozwiza w procesie obsugi KLIENTA. Dlatego zdecydowalimy si na wdroenie nowego systemu przy wspópracy z firm INTEGRA. Zostay sprecyzowane gówne cele nowej aplikacji i wspólnie z zespoem wdroeniowym, a póniej przy wsparciu inynierów oprogramowania INTEGRA, wykorzystujemy peen zakres moliwoci programu i, co ma bardzo due znaczenia, wspólnie rozwijamy funkcjonalno programu.

Aplikacja posiada wiele wanych dla naszej brany rozwiza, do najwaniejszych moemy zaliczy: przejrzysto interfejsu obsugi programu, szybko wyszukiwania zamienników, swoboda i prostota definiowania wanych w motoryzacji opisów, nr 0E, zamienników itp., przejrzysta i szybka funkcjonalno generowania dokumentów (sprzeda — magazyn — kasa). Wanym z punktu widzenia inwestycji jest elastyczny model wdraania etapów programu, co umoliwia stopniowy proces inwestowania w rozwój technologii IT w firmach redniego rozmiaru. Obecnie oczekujemy na kolejne rozwizania umoliwiajce poszerzenie zakresu dziaania hurtowni, które ju dostpne s w wersji zaawansowanej — PRO. Kolejnym przeomowym etapem jest wdroenie multi-magazynowego moduu e-sprzeday — WEBShop PRO.

Wanym aspektem rozwoju wspópracy jest cigy kontakt zespou wdroeniowego naszej firmy i wsparcia technicznego INTEGRA, co wyrónia aplikacje sporód konkurencyjnych systemów IT.

 

Z powaaniem

Micha Kuliski

/waciciel/

« powrt do listy

wywietle: 849

ilo�� odwiedzin: 316349

© 2000-2022 by Integra Software