Opinie klientw

Rekomendacja firmy Inter-Team

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Inter-Team Sp. z o.o.
Ul. Biaocka 233 03-253 warszawa
 


Firma INTER-TEAM  funkcjonuje w brany motoryzacyjnej od 20 lat, natomiast dowiadczenia branowe wacicieli firmy  sigaj lat 60-tych. Obecnie  nasza firma jest jednym z najwikszych dystrybutorów czci w Polsce -  zatrudnia ponad 640 wykwalifikowanych pracowników  w 28 oddziaach na terenie caego kraju.  Wieloletnie dowiadczenie w dystrybucji czci zamiennych  i wyposaenia warsztatowego pozwalaj nam  oferowa usugi na bardzo wysokim poziomie. Asortyment naszej firmy to ponad 100 000 produktów krajowych i zagranicznych  producentów takich jak; Bosch, Sachs, Ate, Skf, Delphi, Gates.

 
Aby wykorzysta optymalnie taki potencja potrzebne s nowoczesne rozwizania informatyczne, które w naszej ocenie  oferuje firma Integra Software. Elektroniczny katalog czci tej firmy  wyrónia si z poród  innych rozwiza du innowacyjnoci  i jednoczenie bardzo prosta obsug.  Wspomniany katalog  zapewnia szybkie wyszukiwanie czci oraz sprawne wysyanie zamówie. Dotychczas zainstalowalimy  kilka tysicy tych programów i pozytywne opinie naszych klientów  s potwierdzeniem wysokiej jakoci tego rozwizania. Warto wspomnie o rozbudowanych funkcjach on-line, które zapewniaj klientom aktualne informacje m.in. o dostpnym asortymencie i realizacji zamówie.
 

Jednym z atutów oprogramowania Integra bya równie zaawansowana wymiana danych z programami do obsugi sklepów i warsztatów samochodowych. Takie rozwizanie zapewnia szybsze przyjmowanie zamówie do magazynu i wyszukiwanie czci bezporednio z poziomu programu serwisowego  bez koniecznoci przepisywania danych na stosach rónych kartek.Firma Integra Software zapewnia kompleksow obsug wdroenia oprogramowania i integracji z naszym systemem magazynowym.  Dostosowano równie wiele funkcji do indywidualnych potrzeb naszej firmy.Podsumowujc, moemy miao powiedzie , e decyzja o wyborze w/w programu  bya jak najbardziej trafna i e rozwizania firmy  Integra Software  z duym powodzeniem wspomagaj nasz firm  w rozwoju dystrybucji  czci zamiennych.

 

Z-ca Dyrektora Sprzeday ds. Sprzeday Bezporedniej
Micha Gausa

« powrt do listy

wywietle: 1134

ilo�� odwiedzin: 320254

© 2000-2022 by Integra Software