Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy - zgoszenie bdu na stronie

Treś zgoszenia

imi i nazwisko:
e-mail: (opcjonalnie)
telefon: (opcjonalnie)

Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych przez CDS Mioduszewski z siedzibą w Koszalinie przy ul. Orla 4a, w celu przesyania informacji handlowych, wysyki newslettera, archiwizacji danych, sprzeday produktw i usug oraz do celw marketingowo-reklamowych. Oświadczam, e zostaem poinformowany, i administratorem moich danych osobowych bdzie CDS Mioduszewski, e dane osobowe bdą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz e przysuguje mi prawo dostpu do treści moich danych ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest dobrowolne.

ilo�� odwiedzin: 1638871

© 2000-2022 by Integra Software