Informacje prasowe

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Padziernik 2008

Gos Koszaliski 07.10/2008

Microsoft nas nagradza

Na pierwszej stronie tego numeru Gosu Koszaliskiego znajduje si artyku o przynaniu oprogramowaniu firmy Integra Software tytuu "Aplikacji Roku 2008", samej historii firmy i jej dziaalnoci.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Padziernik 2008

autoEXPERT 10/2008

Nowoci - Nowoczesny serwis

W tym numerze czasopisma "autoEXPERT" moemy przeczyta krótki artyku w "Nowociach" o wprowadzeniu do sprzeday nowej wersji oprogramowania Integra - Integra 7.0.17. Opisano równie w skrócie najwaniejsze nowe funkcje.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Padziernik 2008

wiat Motoryzacji - 10/2008

Aktualnoci - Kolejna wersja programu Integra Car

W numerze listopadowym czasopisma "Swiat Motoryzacji", w dziale "Aktualnoci" moemy przeczyta krótki artyku o wprowadzeniu do sprzeday nowej wersji oprogramowania firmy Integra Software - Integra 7.0.17. Przedstawiono równie pokrótce zmiany w nowej wersji.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Wrzesie 2008

Auto Moto Serwis- 09/2008

 

Program Integra CarWe wrzeniowym numerze czasopisma "Auto Moto Serwis" znajduje si artyku o nowej wersji oprogramowania firmy Integra - Integra Car 7.0.17. Artyku zawiera informacje o wielu nowych funkcjach i zmianach w wersji 7.0.17, jak rozszerzenie moduu CRM o moliowci wysyania wiadomoci SMS lub email do klientów, nowy i wygodniejszy interfejs, terminarz z bardziej optymalnym planowaniem pracy, itd.

 

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Wrzesie 2008

Auto Elektro 09/2008

Nowoci - Nowy program - Integra Car

Wrzeniowy numer czasopisma "Auto Elektro" zawiera artyku o nowej wersji oprogramowania firmy Integra - Integra Car 7.0.17. W artykule tym moemy przeczyta o wielu nowych funkcjach i zmianach w wersji 7.0.17, jak rozszerzenie moduu CRM, nowy i wygodniejszy interfejs, terminarz z bardziej optymalnym planowaniem pracy, itd.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Lipiec 2008

Auto Service Manager 07.2008

Hity Roku 2008 - Nowoci Producentw techniki motoryzacyjnej

W lipcowym numerze miesicznika "Auto Service Manager" mona przeczyta obszerny artyku o oprogramowaniu "Integra Web Katalog", który zosta uznany za jeden z "Hitów Roku 2008". Autorzy szczegóowo opisuj poszczególne funkcje i moliwoci systemu Web Katalog, opartego na technologii III generacji.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Czerwiec 2008

autoEXPERT 06/2008

Plebiscyt roku - Publikacje i oprogramowanie

W czerwcowym numerze "autoEXPERT" znajduje si informacja o plebiscycie roku przeprowadzanym przez gazet. Wród produktów nominowanych do kategorii "Publikacje i oprogramowanie" znajduje si równie aplikacja Integra 7.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Stycze 2008

Auto Service Manager 01/2008

Programy warsztatowe - Prawa rka menadera z monitorem i klawiatur

Styczniowy numer Auto Service Managera przedstawia czytelnikom artyku "Prawa rka menadeta z monitorem i klawiatur", gdzie opisano produkty rónych firm dla brany motoryzacyjnej, katalogi czci, itd. Wród nich znajduje si aplikacja Integra 7, opisana jako "Program w penej opcji".

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Stycze 2008

autoEXPERT 01/2008

Nowoci - Program dla firm

Noworoczny autoEXPERT w dziale nowoci opisuje wprowadzenie przez firm Integra Software do sprzeday nowego oprogramowania - IMS Firma 7.0. Autor krótko przedstawia równie funkcje i moliwoci programu.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Stycze 2008

Auto Technika Motoryzacyjna 01/2008

Nowoci warsztatowe - Usprawnione zarzdzanie

W styczniowym numerze czasopisma "Auto Technika Motoryzacyjna", w dziale 'Nowoci warsztatowe' znajduje si krótka informacja o wprowadzeniu przez firm Integra Software nowego oprogramowania - IMS 7.0. Moemy równie przeczyta krótk charakterstyk programu oraz list systemów serwisowych i katalogów czci, z którymi moe wspópracowa.

Grudzie 2007

wiat Motoryzacji 12/2007

Aktualnoci - Nowy program dla brany

Ostatni w tym roku numer czasopisma "wiat Motoryzacji" informuje w dziale "Aktualnoci" o wprowadzeniu przez firm Integra Software nowego programu IMS Firma 7.0, jak rwnie krtko opisuje jego funkcjonalno.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Padziernik 2007

Auto Service Manager 10/2007

Serwis - Cay warsztat w sieci

Numer 10/2007 miesicznika 'Auto Service Manager" przedstawia list programów i systemów dla obsugi warsztatów i firm zwizanych z bran motoryzacyjn. Na tej licie znalazy si rozwizania oferowane przez firm Integra Software - IMS Katalog, CBD, IMS 7.0. Opisano równie ich funkcje i moliwoci.<Poprzednia strona  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Nastpna strona >

ilo�� odwiedzin: 200

© 2000-2022 by Integra Software