Informacje prasowe

Kwiecie 2009

Auto Service Manager 04/2009

Fakty - Integra Car 7.2

kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie

 Firma Integra Software wprowadza now wersj oprogramowania Integra Car 7.2. Integra Car 7 to kompleksowe rozwizanie dedykowane dla brany motoryzacyjnej. Nowa wersja umoliwia szybsz obsug klientów, znaczco poprawia organizacj pracy, a take dostarcza szersze wsparcie biznesowe dla prowadzonej dziaalnoci. Dziki moduowej budowie Integra oferuje zarówno proste i tanie programy dla mniejszych firm oraz rozbudowane systemy przeznaczone dla bardziej wymagajcych klientów. Najwaniejsze zmiany nowej wersji to m.in.:
- Automatyczny odczyt danych z dowodów rejestracyjnych zapewniajcy bardzo szybkie otwieranie zlece;
- Drukowanie metek dla towarów z kodami kreskowymi, obsuga rónych szablonów dla dowolnych rodzajów etykiet;
- Rozbudowa moduu CRM umoliwiajcego zwikszenie dochodów firmy m.in. obsuga nowych szablonów wiadomoci SMS, wysyanie wiadomoci z poziomu list, karty kontrahenta, przypomnienia o nieuregulowanych patnociach, itp.;
- Nowu modu Integra RCP pozwalajcy rejestrowa czas pracy pracowników oraz ich nieobecnoci na podstawie wymiany danych z czytnikiem kart zblieniowych uywanych przez pracowników firmy;
- Obsuga wskaników rotacji towarów uatwiajca m.in. przygotowywanie zamówie i planowanie zapasów magazynowych;
- Integracja z systemem SKP do do obsugi Stacji kontroli pojazdów (dotyczy zlece, historii pojazdów, fakturowania, itp);
- Obsuga dodatkowych dokumentów przy zleceniu naprawy, np. warunków gwarancji, protokoy szkód, umowy wynajmu pojazdu zastpczego, itp.;
- Wprowadzenie nowego moduu dla raportowania i przeprowadzania analiz serwisowych, finansowych, itp.;
- Wprowadzanie koszorsyów wzorcowych dla popularnych napraw pojazdu, np. wymiana oleju, wymiana paska rozrzdu, okresowe przegldy, itp.
- Nowe funkcje w module Finanse usprawniajce kontrol i rozliczenia z kontrahentami firmy dot. m.in. Kompensat, Zaliczek, Wezwa do zapaty, nowych raportów nalenoci i zobowiza.
- Rozbudowa funkcji Terminarza napraw usprawniajca planowanie pracy serwisu, nowe funkcje w module "Zadania CRM" usprawniajce prac firmy.
- Zmiany dotyczce Inwentaryzacji magazynun i dok. magazynowych PZ (korekty dostaw, edycja cen, dodatkowe jednostki miae itp.);
- Integracja z systemami Finansowo-Ksigowymi CDN OPT!MA i Symfonia Sage oraz wspópraca z nowymi ststemami Home-banking;
- Moliwo konfigurowania dodatkowych pozycji w zleceniach wg. indywidualnych potrzeb danego serwisu, Wymiana danych z nowymi Katalogami czci zamiennych;
- Obsuga zlece pod ktem norm ISO (sygnatury, dodatkowe opisy w zleceniu, zaawansowane opcje edycji treci wydruków zlece);
- Rozbudowa obsugi statusów zlece, automatyczne rozpoczynanie oraz moliwo wstrzymywania zlece, Rozszerzenie obsugi w zakresie sprzeday usug;
- Wprowadzenie obsugi dwóch firm w jednym programie oraz wiele innych zmian znacznie usprawniajcych funkcjonowanie systemu.

Uytkownicy poprzednich wersji oprogramowania ADBS oraz Integra serii 5 i 6 mog skorzysta z oferty umoliwiajcej aktualizacj do najnowszej wersji programu. Producent oferuje przeniesienie danych z poprzednio uywanego systemu, instalacj i konfiguracj oprogramowania, szkolenia oraz pomoc techniczn.

« powrt do listy

wywietle: 1189

ilo�� odwiedzin: 200

© 2000-2022 by Integra Software