Informacje prasowe

Grudzie 2008

Nowoczesny Warsztat 12/2008

Wydarzenia - I miejsce aplikacji Integra Web Katalog

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

...Firma Integra Software zdobya I miejsce w konkursie firmy Microsoft na Najlepsz Aplikacj Roku 2008 w kategorii systemów typu WEB. Nagrod wrczono podczas sesji generalnej konferencji MTS (Microsoft Technology Summit), powiconej innowacyjnym technologiom informatycznym.

...W imieniu firmy Integra Software statuetk odebra prezes zarzdu Maciej Mioduszewski. Sympozjum MTS obejmowao ponad 100 sesji i warsztatów tech. Prowadzonych przez blisko 60 ekspertów z Polski i zagranicy. Imprez odwiedzio okoo 3500 uczestników.

...Nagrodzony system to Integra Web Katalog – elektroniczny katalog czci zamiennych z cennikiem dostawcy i systemem zamówieniowym, dostpnym z poziomu przegldarki internetowej. Zawiera baz ok. 45 000 pojazdów, okoo 20 000 000 referencji oraz dane dotyczce ponad 2 000 000 artykuów obejmujce m.in.: opisy techniczne, zamienniki, zdjcia, instrukcje montaowe, zastosowanie w pojazdach, etc.

...Pomimo, i rozwizanie jest portalem internetowym , interfejs uytkownika jest zbliony szybkoci pracy i funkcjonalnoci do oprogramowania offline (instalowanego lokalnie na dysku komputera).

...Z poród okoo 350 rozwiza z Katalogu Aplikacji 2008 firmy Microsoft do kocowego etapu konkursu zakwalifikoway si a cztery programy firmy Integra Software, z czego dwa programy znalazy si w pierwszej dziesitce. W wyborze aplikacji brali udzia zarówno klienci korzystajcy z w/w katalogu, inynierowie firmy Microsoft oraz inni dowiadczeni specjalici brany IT.

...Wyrónienie nowej wersji Internetowego Katalogu Czci firmy Integra to dowód na to, i na polskim rynku motoryzacyjnym s stosowane nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne wynikajce ze specyficznych potrzeb tej brany.

« powrt do listy

wywietle: 1320

ilo�� odwiedzin: 200

© 2000-2022 by Integra Software