Informacje prasowe

Listopad 2013

auto Expert 11/2013

kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie

 

Integra Car/ Truck 7.5.2 (2013)

  • Program do kompleksowej obsugi sklepów i serwisów samochodowych
  • Sklepy interentowe wspomagajce sprzeda czci zamiennych

Kady waciciel serwisu chciaby zwikszy swoje przychody i skróci czas czsto kilkunastogodzinnej pracy.
Wydaje si to niemoliwe, ale mona osign taki cel stosujc oprogramowanie Integra Car 7, które wspomaga codzienn prac wielu serwisów poprawiajc znacznie ich organizacj i efektywno.  Ponadto najnowsza wersja zawiera dane do wyceny usug, karty przegldów, dane regulacyjne,  instrukcje naprawcze i schematy elektryczne.

Szeroki zakres konfiguracji pozwala dostosowa program do indywidualnych potrzeb rónej wielkoci firm.

Poza oprogramowaniem dla warsztatów firma Integra zrealizowaa równie katalogi czci dla najwikszych polskich dystrybutorów  (m.in. Auto-Partner, Inter-Team, Fota, AD Polska, Motogama, CER Motor, etc.). Dziki temu oprogramowanie dla serwisów zostao zintegrowane z w/w katalogami i umoliwia automatyczne przenoszenie danych z katalogów bez koniecznoci przepisywania nazw, numerów katalogowych, cen, zamienników na stosach papierowych kartek.

Mimo wielu funkcji obsuga programu zostaa znacznie uproszczona, a niskie wymagania sprztowe pozwalaj uywa program na starszych komputerach, dziki temu program mona wykorzystywa nawet w maych serwisach, a nowy mobilny modu zlece umoliwia wykorzystanie tabletów np. przez mechaników i osoby obsugujce klientów.

Zakres gównych funkcji dotyczcych obsugi serwisu:

•    Katalog do szybkiej wyceny usug dla ponad 20 tys. Pojazdów z graficznym wyborem podzespoów pojazdu

•    Okresowe przegldy wg producentów pojazdów, Czasy eksploatacji czci zamiennych, Pojemnoci i specyfikacje dla olejów i pynów, Dane regulacyjne, Instrukcje naprawcze, Schematy elektryczne, Dane dotyczce opon, etc.

•    Odczyt danych z dowodów rej. , Zlecenia, Terminarz i Historia napraw, Rozliczenia serwisantów, Serwis opon;

•    Funkcje CRM pozwalajce zwikszy obroty serwisu:

- wysyanie SMS-ów dot. okresowych napraw i wymiany eksploatacyjnych czci,

- obsuga akcji promocyjnych, powiadamianie SMS o rozszerzeniu usug serwisu, itp.

•    Wspópraca z programami typu TecDoc, Bosch ESI[tronic], Autodata, Haynes PRO, AuDaCon, itd.

•    Raporty serwisowe, kontrola kosztów, nalenoci i zobowiza. Integracja z systemami FK np. Symfonia, CDN, itp.,

•    Inne funkcje poprawiajce efektywno codziennej pracy sklepów i serwisów samochodowych

Zakres gównych funkcji zwizanych z obsug sprzeday czci zamiennych:

•    Import faktur elektronicznych od ponad 30 dostawców (online*): Inter Cars, Fota, Auto Partner*, Inter-Team*, Motogama*, Hart, Moto profil, AD Polska, Auto-Land, Pol-car, BHMD, Inter Parts, Kamoka* ,  Bosch*, CER Motor*,  Nissan, Citroen, Gordon, Bridgestone*, GoodYear*, Pirelli*,  Hyundai*, IMC SEAT, etc;

•    Baza 2 000 000 zamienników czci zamiennych;

•    Integracja z katalogami zapewniajca szybkie wyszukiwanie czci z informacj o cenie i dostpnoci towaru;

•    Kompleksowa obsuga magazynu (dokumenty: PZ, WZ, RW, PW, BO, MM, RI, AI), Szybka i sprawna inwentaryzacja

•    Kontrola rotacji towarów, Raporty sprzeday, magazynowe, rozliczenia prowizji sprzedawców

 

Integra WebShop 4.0 (2014)

Integra WebShop 4.0 to nowa i tasza wersja sklepu internetowego, który  moe zapewni sklepom i serwisom szybkie rozpoczcie sprzeday czci zamiennych przez internet. Zakres gównych funkcji programu:

•  Wyszukiwanie czci wg pojazdów, nr katalogowych, zamienników, nazw, danych technicznych, zdj, itp.

•  Integracja z danymi katalogowymi TecDoc (Baza 4 000 000 czci zamiennych), dane aktualizowane online

•  Integracja sklepu z programami Integra Car / Firma oraz z systemami najwikszych importerów czci

•  Dodatkowy modu ze stronami informacyjnymi poprawiajcy pozycjonowanie sklepu w wyszukiwarkach np. Google

•  Nowe opcje do tworzenia indywidualnego wygldu sklepu;  Nowe banery wspierajce akcje wyprzeday i promocje

•  Eksport danych do portali Nokaut, Ceneo, Allegro, eBay* - integracja z oprogramowaniem Sello

•  Aktualne informacje o cenach oraz dostpnoci czci z wasnego magazynu i magazynu gównego dostawcy

•  Sprawna realizacja patnoci za zamówione czci dziki integracji z portalem patnoci.pl i dotPay .

 

Integra Katalog WebKatalog 5.0 (2013)

Katalogi Integra nale do najpopularniejszych na rynku programów do wyszukiwania i zamawiania samochodowych czci zamiennych. Katalogi zostay wdroone przez wielu dystrybutorów czci m.in. przez firmy: Auto Partner, Fota, Inter Team, AD Polska. Katalogi s dostpne zarówno w wersji online jak i offline.

W nowej wersji 5.0 pooono przede wszystkim nacisk szybko pracy i kompatybilno z nowymi przegldarkami m.in. Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari. Przygotowano równie specjaln wersj mobiln na tablety i smartfony. Katalog dostosowano równie do panoramicznych ekranów.

Rozwizanie oparte jest o dane dystrybutorów czci i baz katalogow TecDoc, która z zawiera  100 000 poj. I ponad 4 mln artykuów z  opisami technicznymi, zamiennikami, zdjciami, zastosowaniem w pojazdach, etc.

W/w katalogi czci umoliwiaj dostp do aktualnych informacji o dostpnych towarach i realizacji zamówienia poprzez integracj z systemami Dystrybutorów czci m.in. z ASSECO Softlab ERP, Safo, Microsoft Dynamics, Coamarch - CDN XL, Impuls-BPSC, Ferrodo, itp.). Rozwizanie wykorzystuje najnowsze technologie i jest w peni zintegrowany z programami serii Integra sucymi do obsugi hurtowni ,sklepów i serwisów samochodowych.

Integra Software zapewnia wdroenie w/w programów wraz z przeniesieniem danych z poprzednio uywanego systemu, a take szkolenia i wsparcie techniczne.

 

Integra Data Service (IDS) 2.0 (2014)

- wycena napraw, okresowe przegldy, dane regulacyjne, instrukcje naprawcze, dane serwisowe dostpne w programie warsztatowym i katalogach czci

Integra Data Service to nowa aplikacja zawierajca dane serwisowo-naprawcze niezbdne w codziennej pracy kadego serwisu. Program posiada interfejs graficzny umoliwiajcy wygodny i szybki dostp do potrzebnych danych.

Aktualne dane regulacyjne oraz informacje naprawcze s podstaw do szybkiej i profesjonalnej pracy kadego serwisu.  Pomyki przy ustalaniu cen usug, to straty dla kadego serwisu!  IDS zawiera dane umoliwiajce szybk wycen napraw pojazdów oraz listy czynnoci serwisowych jakie naley wykona dla konkretnego pojazdu przy okrelonym przebiegu.

Do kalkulacji napraw oraz okrelania zakresów przegldów wykorzystane s oryginalne informacje od producentów pojazdów. Zawarte w programie dane kontrolno-regulacyjne, a take instrukcje napraw i schematy elektryczne s niezbdne dla kadego serwisu samochodowego, który chce wiadczy usugi na profesjonalnym poziomie.
Dane serwisowe przygotowywane s przez firm TecAlliance, w przyszoci w programie bd wykorzystane równie dane innych producentów .

Zakres dokumentacji to:

• okoo 30 000 samochodów osobowych, dostawczych i ciarowych

• 13 000 000 czasów napraw dla samochodów osobowych, dostawczych i ciarowych

• 4 000 000 danych regulacyjnych oraz innych parametrów technicznych pojazdu

• 90 000 kart serwisowych zawierajcych specyfikacj i zakres okresowych przegldów

• 530 000 instrukcji serwisowo naprawczych

Z danych serwisowo-naprawczych mona korzysta równie na tabletach co jest bardzo wygodne dla mechaników oraz dla serwisów mobilnych gdzie serwisanci musza mie w terenie dostp do dokumentacji naprawczej.

Dane serwisowe mog by zintegrowane z  katalogami dystrybutorów czci.  Firmy zainteresowane tak integracj ze swoimi katalogami zapraszamy do wspópracy.

« powrt do listy

wywietle: 783

ilo�� odwiedzin: 200

© 2000-2022 by Integra Software