Informacje prasowe

Grudzie 2012

Serwis Motoryzacyjny 12/2012

kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Nowa wersja programu – Integra Car / Truck 7.5.1

Firma Integra Software wprowadza na rynek now wersj oprogramowania Integra Car/Truck 7.5.1 przeznaczon dla sklepów i serwisów samochodowych. Aby uatwi prac i skróci czas obsugi klientów, w nowej wersji znacznie uproszczono interfejs uytkownika oraz przyspieszono dziaanie wielu funkcji programu. Zoptymalizowano równie elektroniczny odczyt danych z dowodów rejestracyjnych i zastosowano nowe czytniki uatwiajce odczyt tych danych.

Aby zapewni szybsz obsug dostaw wprowadzono import 20 nowych faktur elektronicznych, które u wybranych dystrybutorów rozszerzono o pobieranie kodów kreskowych i zamienników, uatwiajcych wyszukiwanie i sprzeda  czci zamiennych. Wprowadzono równie now funkcj obsugi prefiksów towaru zapobiegajc dublowaniu kartotek tych samych czci kupionych u rónych dostawców. Aktualnie program pozwala importowa elektroniczne faktury od ponad 30 dostawców. 

Nowy katalog wyceny napraw, który udostpniono w wersji 7.5.1 zawiera ponad 10 mln. czasów napraw powizanych z 20 tys. pojazdów. Katalog umoliwia szybkie ustalenie ceny naprawy w oparciu o oryginalne dane producentów pojazdów, które s aktualizowane w nowych wersjach programu Integra Car/Truck.

Dodatkowo w nowej wersji wprowadzono katalog zawierajcy 80 tys. kart okresowych przegldów z dokadnym zakresem prac zalecanych przez producenta pojazdu. Korzystajc z w/w kart mechanik moe odznacza wykonywane czynnoci serwisowe i przy wydaniu pojazdu przekaza klientowi zakres wszystkich wykonanych prac. 

Nowa baza pojazdów zawiera 90 000 samochodów osobowych, dostawczych i ciarowych. Jest take kompatybilna z baz pojazdów stosowan w programach TecDoc Catalog, Bosch ESI[tronic], VividWorkshop, Autodata, itp.. Zaktualizowano równie baz zamienników czci, sowników usug oraz baz adresów z kodami pocztowymi.

Kolejne nowe funkcje i gówne zmiany w programie Integra 7.5.1:

 • Uatwiono obsug zlece i dok. sprzeday wprowadzajc edycj iloci, cen, rabatów bezporednio na listach czci i usug
 • Rozszerzono integracj programu z nowymi wersjami katalogów czci przygotowywanymi przez firm Integra
 • Wprowadzono obsug zamówie i asygnat importowanych z programu IC Katalog firmy Inter Cars
 • Dodano nowe zlecenia dla usug typu wymiana opon, regulacja wiate z atwym i szybkim wydrukiem paragonu lub faktury
 • Rozbudowano moliwoci konfiguracji wydruku zlecenia wg indywidualnych potrzeb danego serwisu
 • Wprowadzono „szybki wybór wielu pozycji” umoliwiajc bardzo szybkie dodawanie czci w dokumentach magazynowych
 • Wprowadzono now list towarów z podgldem historii ostatnio wyszukiwanych czci zamiennych
 • Rozbudowano modu CRM o moliwo atwego przeprowadzania ankiet np. w celu zbadania satysfakcji klientów serwisu
 • Rozbudowano funkcj dotyczc aktualizacji daty kolejnego przegldu technicznego na podstawie daty pierwszej rejestracji
 • Wprowadzono nowe raporty pozwalajce sprawdzi skutecznoci dziaa promocyjnych serwisu
 • Dodano wiele funkcji wspierajcych sprzeda i przechowywanie opon, midzy innymi dziki integracji z funkcjami CRM
 • Wprowadzono do programu nowy modu DMS do ofertowania i sprzeday nowych oraz uywanych pojazdów.
 • Uruchomiono automatyczne porzdkowanie towarów w odpowiednich grupach  czci wg nazwy i nr katalogowego towaru
 • Wprowadzono obsug drukarek Dymo do szybkiego wydruku etykiet towarów oraz etykiet do przesyek i korespondencji
 • Dodano funkcj „Towar w drodze”, która wprowadza towar na stan magazynu i pozwala na sprzeda przed otrzymaniem FZ
 • Wprowadzono czciowe rozliczanie towarów z dok. WZ w sytuacji gdy klient paci tylko za cz pobranego towaru
 • Wprowadzono automatyczne dodawanie numerów EAN z baz producentów czci dla nowo dodawanych towarów
 • Dodano funkcj dla kadry kierowniczej do szybkiej akceptacji sprzeday towaru przez handlowców poniej minimalnej mary
 • Dodano obsug nadruku danych na dok. Tax Free podczas sprzeday towarów klientom spoza terytorium Unii Europejskiej
 • Rozbudowa funkcji rezerwacji towarów (RT) dla wybranych pojazdów lub kontrahentów
 • Udostpniono moliwo korzystania z rozbudowanych raportów w poszczególnych kartach towarów, kontrahentów, pojazdów
 • Wprowadzono na listach czci wygodny podgld stanów magazynowych towaru na wszystkich magazynach

Nowa wersja zawiera wiele innych zmian i modyfikacji rozszerzajcych moliwoci oraz usprawniajcych funkcjonowanie programu.

« powrt do listy

wywietle: 992

ilo�� odwiedzin: 200

© 2000-2022 by Integra Software