Informacje prasowe

Grudzie 2012

Nowoczesny Warsztat 12/2012

kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie


Jedn z najwaniejszych funkcji oprogramowania warsztatowego jest wyrczanie pracowników z czasochonnych czynnoci. Nowoczesne aplikacje wspomagaj codzienn prac serwisu, zapewniajc lepsz organizacj i znacznie przyspieszajc obsug klientów.

- Praktycznym tego przykadem jest elektroniczny odczyt danych z dowodów rejestracyjnych, który jest wykorzystywany przy wystawianiu zlecenia podczas przyjmowaniu pojazdu do naprawy – mówi Maciej Mioduszewski, z firmy Integra Software. - Zamiast przez kilka minut rcznie przepisywa dane z dowodu, mona je zaimportowa elektronicznie w cigu sekundy, zapewniajc przy tym ich 100-procentow poprawno. Nawet niewielki bd przy rcznym przepisywaniu np. nr VIN moe skutkowa zamówieniem nieprawidowych czci lub uyciem do naprawy niewaciwej dokumentacji.

Funkcj przyspieszajc prac w serwisie jest równie import elektronicznych faktur zakupu, który kilkakrotnie skraca czas dostaw towaru. Cze tych faktur zawiera kody kreskowe i zamienniki, które póniej usprawniaj wyszukiwanie i sprzeda czci.
- Do szybkich napraw typu wymiana opon lub ustawienie wiate stosuje si specjalne zlecenia, które mona szybko wystawi i byskawicznie wydrukowa do nich paragon lub faktur – dodaje przedstawiciel firmy Integra. - Takie funkcje s bardzo wane podczas sezonowej wymiany opon, gdzie kada minuta jest na wag zota.

Wyszukiwanie czci zamiennych wspomagane jest przez ponad 1 mln zamienników, które umoliwiaj znacznie atwiejsze zamawianie czci – bez koniecznoci czasochonnego przegldania katalogów.
- Szybki dostp do informacji technicznych umoliwia interfejs systemów serwisowych, takich jak Autodata, Vivid czy Bosch ESI[Tronic] – dodaje Maciej Mioduszewski. - Ponadto Integra Car 7 zawiera modu Integra Data Service z danymi regulacyjnymi, instrukcjami naprawczymi, schematami oraz kartami okresowych przegldów.

Niektóre funkcje oprogramowania Integry mona obsugiwa za pomoc tabletów. Dotyczy to m.in. opisów uszkodze pojazdu, wycen napraw i okresowych przegldów oraz rejestracji czasu pracy serwisantów. Serwisanci chwal sobie wykorzystanie tabletów, z histori serwisow pojazdu, dokumentacj naprawcz i schematami. Mog do nich take podczy róne moduy diagnostyczne, np. KTS, Texa itp.

Oprogramowanie w warsztacie to nie tylko oszczdno czasu, ale i pienidzy. Wiele serwisów popenia bdy przy wycenach napraw, tracc nawet 15-20 % swoich obrotów. W skali roku s to ju dosy due pienidze. Aby zapobiec takim zdarzeniom, potrzebne s sprawdzone informacje niezbdne do poprawnej kalkulacji prac warsztatowych.

- Program Integra Car 7 zawiera katalog wyceny usug z baz ponad 10 mln czasów napraw i umoliwia szybkie ustalenie ceny naprawy w oparciu o oryginalne dane producentów pojazdów – wyjania Maciej Mioduszewski. - Ze wzgldu na dynamiczny rozwój techniki motoryzacyjnej i specyfik wyposaenia rónych pojazdów, do poprawnej kalkulacji prac warsztatowych ww. dane s niezbdne. Przy ich braku atwo o pomyk, nawet przy naprawach popularnych samochodów (np. wymiana rozrzdu w Fiacie Brava moe trwa w jednym silniku niecae 3 godz., a w innym ju ponad 15 godzin).

Oszczdny serwis powinien korzysta równie z terminarza napraw, z którym mona zarówno efektywniej planowa prac dla poszczególnych serwisantów, jak i optymalnie wykorzystywa stanowiska naprawcze.
- Ciekawym rozwizaniem jest Integra WebPlaner, który umoliwi klientom umówienie si na wizyt w serwisie przez internet – mówi Maciej Mioduszewski z Integra Software. - Oprócz tego wkrótce klienci serwisów bd mogli zamówi potrzebne do naprawy czci oraz sprawdzi histori serwisow swojego samochodu.

Sprawniejsze zarzdzanie przepywem finansów umoliwia weryfikacja w module finansowym programu nalenoci klientów (dunikom mona wysa ponaglenia SMS-em). Z kolei czytelne raporty umoliwiaj wychwycenie wzrostu opat np. za energi elektryczn, spowodowane przez bdne naliczenie rachunku.

Jak wspomnielimy na pocztku, tego typu oprogramowanie nie jest tanie. W jaki sposób przekona waciciela warsztatu, e warto wyda kilka tysicy zotych na program, jeli do tej pory radzi sobie z notatnikiem i dugopisem, czy nawet bezpatnym oprogramowaniem biurowym?
- Profesjonalne oprogramowanie powinno posiada nie tylko podstawowe funkcje sprzedaowo-magazynowe, ale równie poprawia efektywno i konkurencyjno serwisu i umoliwia mu zwikszenie dochodów – przekonuje szef Integry. - Integracja z katalogami czci umoliwia szybkie wyszukiwanie, sprawdzanie dostpnoci i zamawianie czci zamiennych, co znacznie skraca czas i zapewnia szybk wymian danych z rónymi programami, bez zapisywania cen i numerów katalogowych na stosach papierowych kartek.

Dodatkowe przychody wiele serwisów uzyskuje dziki wykorzystaniu moduu CRM, który m.in. wysya grupowo SMS-y do setek klientów, przypominajc im o wymianie czci eksploatacyjnych i okresowych przegldach. Wiadomoci mog dotyczy równie akcji promocyjnych lub rozszerzenia dziaalnoci, np. po zakupie nowych urzdze diagnostycznych. Raport umoliwi sprawdzenie, które dziaania przynosz najlepsze efekty, aby powtórzy je w kolejnych akcjach.

Dodajmy, e z rozwiza marki Integra korzysta obecnie 25% serwisów – tak wynika z niezalenego raportu dot. komputeryzacji warsztatów. Jest to najwikszy udzia na rynku motoryzacyjnym.


- Wg statystyk co roku na polskim rynku maleje liczba warsztatów. Zamykaj dziaalno nierentowne firmy, które nie inwestuj w rozwój. Serwisy potrzebuj aktualnie nie tylko urzdze diagnostycznych, ale równie oprogramowania, które pozwoli im efektywniej prowadzi firm.
Mowa o warsztatach zarówno duych, jak i tych najmniejszych – wszystkie one wyszukuj i zamawiaj czci, wyceniaj naprawy i potrzebuj szybkiego dostpu do danych serwisowo-naprawczych. Równie dla mniejszych firm przeznaczona jest m.in. podstawowa wersja programu Integra Car 7, z którego wiksze serwisy mog korzysta zakupujc dodatkowe, opcjonalne moduy rozszerzajce jego funkcjonalno.


Wicej w numerze czasopisna Nowoczesny Warsztat 12/2012
 

« powrt do listy

wywietle: 1165

ilo�� odwiedzin: 200

© 2000-2022 by Integra Software