Informacje prasowe

Listopad 2008

Auto Expert 11/2008

oprogramowanie dla warsztatw - Integra 7

kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie

 • Terminarz, Zlecenia, Baza pojazdów;
 • Czasy napraw, Historia serwisowa;
 • Sprzeda, Magazyn, Finanse, Raporty;
 • Wymiana danych z programami branowymi;
 • CRM - przypomnienia o naprawach (SMS);
 • Import faktur od dostawców, gwarancje;
 • Salon i komis samochodowy, Obsuga flot;
 • Wyszukiwanie czci wg pojazdów, nr katalogowych, zamienników, nazw itp.;
 • Zamienniki, Zastosowanie w pojazdach;
 • Dane techniczne, Zdjcia, Instr. montau;
 • Rozliczenia, Reklamacje, Promocje;
 • Dane online - ceny i dstpno czci.

Integra 7 to kompleksowe oprogramowanie przeznaczone dla brany motoryzacyjnej. System umozliwia szybk obsug klientów, znaczco poprawia organizacj pracy, a take dostarcza wsparcie biznesowe w postaci moduów CRM.

Opcje konfiguracji pozwalajc dostosowa program do indywidualnych potrzeb, a moduowa budowa sprawia, e Integra 7 moe by z powodzeniem wykorzystywana zarówno w maych firmach, jak i w duych kompleksach motoryzacyjnych. Cenniki i katalogi czci wraz z systemem zamówieniowym online zapewniaj szybki dostp do oferowanego asortymentu.

Program równie wspiera dziaalno salonów i komisów w zakresie obsugi dostaw i sprzeday samochodów oraz ofertowania i korespondencji seryjnej e-mail/SMS.


Ergonomia - wygodna praca, szybka obsuga klientów

Nowy interfejs oraz dane sownikowe sprawiaj, e obsuga programu nie wymaga duego angau i np. zlecenie mona wystawi w kilkanacie sekund. Praca na wielu oknach umoliwia tworzenie zamówie i równoczesne wstawianie dokumentów powizanych, np. faktur lub zlece. Niezalena konfiguracja skrótów klawiaturowych uatwia rozpoczcie pracy z aplikacj i nie wymaga zmiany przyzwyczaje w obsudze poprzedniego programu.


Biznesowe funkcje - zwikszenie przychodów firmy

System nie tylko poprawia organizacj pracy, ale równie zapewnia biznesowe wsparcie prowadzonej dziaalnoci poprzez funkcje CRM, m.in. przypomnienia o okresowych naprawach i wymianie czci eksploatacyjnych, wysyanie grupowej korespondencji przez SMS lub e-mail do wielu klientów z informacjami o okresowych przegldach, akcjach promocyjnych czy rozszerzeniu dziaalnoci po zakupie urzdze diagnostycznych. Modu CRM/Zadania umoliwia take przydzielanie i kontrol realizacji zada przez pracowników.Funkcje branowe - optymalne rozwizanie dla motoryzacji

Program korzysta z branowych kartotek czci, pojazdów i usug. System zawiera baz 40 tys. samochodów osobowych i ciarowych. Baza czasów napraw obejmujca ok. 5 mln pozycji przyporzdkowanych do wersji samochodów umoliwia szybk i rzeteln wycen naprawy pojazdu. Sprawne zamawianie i wyszukiwanie czci zamiennych jest moliwe dziki integracji z katalogami czci m.in. AP Katalog i WEB Katalog, z których aktualnie korzysta kilka tysicy sklepów i serwisów samochodowych. Wspópraca z systemami serwisowymi zapewnia szybki dostp do informacji technicznych, zawierajcych dane reg., instrukcje naprawcze, opisy usterek, schematy elektr. oraz zakresy przegldów.


Raporty i analizy - kompleksowa kontrola dziaalnoci firmy

System umoliwia kompleksow kontrol biecych kosztów, zobowiza i nalenoci firmy, a take rozliczanie prowizji pracowników oraz ocen sprzeday towarów i usug z podziaem na okresy, kontrahentów, asortyment czci, grupy usug, marki i modele pojazdów itp. Raporty finansowe pozwalaj kontrolowa rentowno firmy i w przyblieniu okreli naleny podatek VAT. Analiza serwisowanych pojazdów jest bardzo pomocna przy zakupie narzdzi i urzdze diagnostycznych, a magazynowy raport dostaw oraz rotacji towarów pozwala efektywnie zarzdza stanami mag. Wyniki raportów mona filtrowa i sortowa wg rónych kryteriów, eksportowa do formatu Excela oraz wywietla w formie graficznych wykresów, co uatwia analiz wyników i podejmowanie trafnych decyzji.


Firma Integra Software tworzy nowoczesne rozwizania IT i jest laureatem prestiowych nagród, m.in. przyznanych przez firm Microsoft oraz czasopisma branowe. W cigu ostatnich 10 lat wdroono okoo 15 tys. licencji systemów przeznaczonych dla brany motoryzacyjnej.

Wród uytkowników znajduj si dystrybutorzy czci, warsztaty, serwisy ASO, m.n.: Citroen, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Seat, Kawasaki. Systemy Integra s obecne w sieciach serwisowych m.in.: AD Serwis, Bosch Service, Leader Service, Eurowarsztat itp.

Firma zapewnia wsparcie techniczne, hotline, zdaln pomoc online, a take profesjonalne wdroenia i szkolenia.

« powrt do listy

wywietle: 1131

ilo�� odwiedzin: 200

© 2000-2022 by Integra Software