Odpowiedzi na pytania

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Odpowiedzi na najczciej zadawane pytania (FAQ)

Warto wiedzie wicej, zatem zachcamy do zapoznania si z odpowiedziami na najczciej zadawane pytania, dotyczcymi oprogramowania Integra.
Dodatkowo proponujemy, aby zapozna si  z opisami naszych programw w menu "Oprogramowanie", gdzie oprcz tekstu
mona znale rysunki z rzeczywistymi widokami okien programw.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Oprogramowanie Integra 7


1. Jakie moduy s dostpne w systemie Integra 7?

 

2. Jakie wymagania sprztowe stawia system Integra 7?

 

3. Jakie drukarki fiskalne obsuguje oprogramowanie Integra 7?

 

4. Czy jest dostpna wersja próbna programu umoliwiajca zapoznanie si z jego funkcjami przed zakupem?

 

5. Co otrzymuj w ramach zamówienia wersji próbnej?

 

6. Co otrzymuj w ramach zamówienia wersji komercyjnej?

 

7. Po instalacji system wymaga wpisania kodu odblokowujcego. Skd go uzyska?

 

8. Od kiedy liczy si czas funkcjonowania wersji próbnej systemu Integra 7?

 

9. Jak zalogowa si po raz pierwszy do systemu po instalacji?

 

10. Czy mona przenie dane do systemu Integra 7 z innego programu?11. Czy licencja dopuszcza rozbudow systemu Integra 7?12. Co w przypadku awarii komputera? Czy musz kupi kolejn licencj?13. Czy s dostpne wersje wielostanowiskowe systemu Integra 7?14. Moja firma skada si z kilku filii. Czy jest moliwe, aby wszystkie filie korzystay z te tej samej bazy danych?

 

15. Z jakim serwerem bazy danych wspópracuje Integra 7?1. Jakie moduy s dostpne w systemie Integra 7?
W zalenoci od zakupionej licencji dostpne s nastpujce moduy:
 

- w Integra Car 7:

Moduy dostpne w ramach licencji: Terminarz, Serwis poj. (osobowych i dostawczych), Sprzeda Detal., Magazyn, Kasa/Bank;
Moduy opcjonalne*: Modu uszkodze sam. osobowych i dostawczych; Dane techniczne; Przechowalnia opon; Serwis podzespoów; Finanse; Raporty/Analizy; CRM/Zadania; Konto SMS; Homebanking
Dodatkowe opcje abonamentowe * - Abo 12 mies.: Czasy napraw- samochody osobowe

- w Integra Truck 7:
Moduy dostpne w ramach licencji: Terminarz, Serwis poj. (os.,dostawcze i ciarowe), Sprzeda Detal, Magazyn, Kasa/Bank;
Moduy opcjonalne*: Modu uszkodze sam. osobowych i dostawczych; Modu uszkodze sam. ciarowych; Dane techniczne; Przechowalnia opon; Serwis podzespoów; Finanse; Raporty/Analizy; CRM/Zadania; Konto SMS; Homebanking
Dodatkowe opcje abonamentowe * - Abo 12 mies.: Czasy napraw- samochody osobowe; Czasy napraw- samochody ciarowe

- w Integra Firma 7:
Moduy dostpne w ramach licencji: Modu Sprzeday towarów, Modu Magazynowy, Modu Kasa/Bank
Moduy opcjonalne*: Finanse; Raporty i Analizy; CRM/Zadania; Konto SMS; Homebanking


* - opcje dodatkowe (nieobowizkowe)
Powrót

2. Jakie wymagania sprztowe stawia system Integra 7?

Pomimo wielu funkcji programu i zaawansowanego interfejsu uytkownika, optymalizacja programu umoliwia znaczne obnienie wymaga stawianych komputerom, na których pracuje system Integra 7. Uzyskano m.in. mniejsze uycie pamici RAM i zasobów systemu. Aby uzyska dostp do jak najszerszego zakresu funkcji oraz zapewni najbardziej optymaln ergonomi podczas obsugi programu zaleca si stosowanie systemu Windows 7.


Parametry minimalne dla stanowisk roboczych
System operacyjny MS Windows*: Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8.1, Win 10
Baza danych: MS SQL Server 2000 (MSDE), MS SQL Server 2008SE,  MS SQL Server 2014 Express Edition SP1**
Rozdzielczo monitora: 1280x800
Procesor: 1 GHz, Pami RAM: Win XP* 2 GB / Win 7/8.1 min. 4GB
Zasoby dyskowe  min. 4 GB + zasoby na kopie bezpieczestwa


Parametry zalecane dla stanowisk roboczych
System operacyjny *: MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10
Baza danych: MS SQL 2014 Express Edition SP1 (baza do 10GB)
Rozdzielczo monitora: 1280x1024/1680x1050/1920x1080
Procesor: 2 GHz lub szybszy, Pami RAM: min. 4GB
Zasoby dyskowe  ok. 5 GB + zasoby na kopie bezpieczestwa

 

Parametry zalecane dla serwera w przypadku pracy sieciowej
System operacyjny *: MS Windows Server 2008R2 / 2012R2
(dla instalacji poniej 10 stanowisk mona stosowa Win 7 Pro SP1)
Baza danych: MS SQL 2014 Express Edition SP1**
W przypadku wikszej iloci danych moe by zalecana baza danych 
MS SQL 2014 SP1 Standard Edition (moliwo zamówienia licencji Runtime)
Procesor min.: Intel® Core 2 Duo ™, Pami operacyjna RAM: min. 4GB 
Zasoby dyskowe  min. 5 GB + zasoby na kopie bezpieczestwa (archiwum)

Programy serii Integra 7 s optymalizowane do pracy z systemem Win 7 i 8.1

Uwaga: Oprogramowanie Integra w wersji 7.4 uzyskao certyfikat zgodnoci z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 7. Natomiast wersja 7.5 uzyskaa certyfikat zgodnoci z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 8.1 i 10.

Parametry sprztu s zalene od iloci przetwarzanych danych. Przy wikszej iloci danych i stanowisk sieciowych zalecamy stosowanie serwerów dwuprocesorowych, pamici RAM 16GB lub wicej oraz penych wersji Serwera bazy danych  MS SQL Server (wersja Standard Edition). 

Wymagania sprztowe do pobrania (pdf)

 

* Dla systemów operacyjnych s wymagane instalacje najnowszych aktualizacji Service Pack
** Dla stanowisk z  serwerem bazy danych MS SQL 2014 wymagana jest instalacja MS .NET Framework

Powrót

3. Jakie drukarki fiskalne obsuguje oprogramowanie Integra 7?

Oprogramowanie warsztatowe Integra obsuguje nastpujce drukarki fiskalne online:

 • Novitus BONO Online
 • Novitus DEON Online
 • Novitus HD Online
 • Elzab Mera Online
 • Posnet Thermal XL2 Online

Oprogramowanie obsuguje wikszo szerok gam dotychczas stosowanych drukarek fiskalnych, m. in.:

 • Elzab FP-600;
 • Elzab Omega;
 • Elzab Omega II;
 • Innova Profit;
 • Novitus - Delio Prime;
 • Novitus - Quarto;
 • Novitus - Vento;
 • Novitus - Vivo;
 • Novitus - Vivo II;
 • Novitus – Deon E;
 • Optimus-ic Vent;
 • Optimus-ic Vivo;
 • Optimus-ic Wiking;
 • Optimus-ic Wiking (nowa homologacja);
 • Posnet DF-301;
 • Posnet Temo;
 • Posnet Thermal (modele do 1998 roku);
 • Posnet Thermal (nowa homologacja);
 • Posnet Thermal (stara homologacja);
 • Torell Duo Plus (nowa homologacja);

Powrót

4. Czy jest dostpna wersja próbna programu umoliwiajca zapoznanie si z jego funkcjami przed zakupem?
W tej sprawie prosimy o kontakt z Dziaem Handlowym (tel. 094 348-80-00).

Powrót

5. Co otrzymuj w ramach zamówienia wersji próbnej?
W tej sprawie prosimy o kontakt z Dziaem Handlowym (tel. 094 348-80-00).
Powrót

6. Co otrzymuj w ramach zamówienia wersji komercyjnej?
Klient przy zakupie wersji komercyjnej otrzymuje:
- nonik CD lub DVD z aktualn wersj programu Integra 7,
- umow licencyjn na uytkowanie programu z hologramem potwierdzajcym legalno oprogramowania,
- instrukcj obsugi oprogramowania Integra 7 (okoo 300 stron),
- skrócon instrukcj oprogramowania Integra 7 (Quick Start),
- zdaln instalacj oprogramowania;
- pakiet Integra Support na 12 mies. (szczegóy tutaj)
- moliwo udziau w szkoleniach z obsugi programu;
Powrót

7. Po instalacji system wymaga wpisania kodu odblokowujcego. Skd go uzyska?
System jest odblokowywany indywidualnie na kade stanowisko komputerowe. Po instalacji naley uzupeni dane teleadresowe firmy oraz zakres odblokowania w formularzu odblokowujcym i przesa go do firmy Integra Software przez Internet (wciskajc przycisk „Wylij”) lub e-mailem. Kod odblokowujcy zostanie wygenerowany przez firm Integra Software i przekazany klientowi. Po otrzymaniu kodu, naley go wpisa do pola „Kod odblokowujcy” lub pobra, wciskajc przycisk „Odblokuj”.
Powrót

8. Od kiedy liczy si czas funkcjonowania wersji próbnej systemu Integra 7?
Pena funkcjonalno jest dostpna przez okres 7 dni liczc od dnia wygenerowania kodu odblokowujcego dla pierwszego stanowiska, na którym zainstalowano system Integra 7.
Powrót

9. Jak zalogowa si po raz pierwszy do systemu po instalacji?
Przy pierwszym uruchomieniu podajemy:
- login: admin
- haso: admin
Powrót

10. Czy mona przenie dane do systemu Integra 7 z innego programu?
Tak, w tej sprawie prosimy o kontakt z Dziaem Handlowym (tel. 094 348-80-00).

Powrót

11. Czy licencja dopuszcza rozbudow systemu Integra 7?
Tak. W trakcie uytkowania systemu istnieje moliwo jego rozbudowy o kolejne moduy funkcjonalne lub rozszerzenie licencji na kolejne stanowiska. W sprawie szczegóów prosimy o kontakt z Dziaem Handlowym (nr tel.: 094 348-80-00).
Powrót

12. Co w przypadku awarii komputera? Czy musz kupi kolejn licencj?
W przypadku awarii komputera lub koniecznoci jego wymiany naley skontaktowa si z Dziaem Handlowym firmy Integra Software w celu przeniesienia licencji (nr tel.: 094 348-80-00).
Powrót

13. Czy s dostpne wersje wielostanowiskowe systemu Integra 7?
System Integra 7 mona rozbudowywa o dowoln liczb stanowisk.
Powrót

14. Moja firma skada si z kilku filii. Czy jest moliwe, aby wszystkie filie korzystay z te tej samej bazy danych?
Tak. W sprawie szczegóów prosimy o kontakt z Dziaem Handlowym (nr tel.: 094 348-80-00).
Powrót

15. Z jakim serwerem bazy danych wspópracuje Integra 7?
System Integra 7 wspópracuje z rodzin serwerów Microsoft SQL Server 2000/2008R2/2014.
Powrót ilo�� odwiedzin: 16929

© 2000-2022 by Integra Software