Zgoszenie wsppracy

Aby zosta dystrybutorem oprogramowania Integra naley:

 1. Wypeni formularz zgoszeniowy i przesa go do dziau Integra Info Centrum.
 2. Odby cykl szkole dla osb prowadzcych sprzeda z zakresu:
  moliwoci i parametrw programu Integra, prezentacji oprogramowania, konsultacji z klientem.
 3. Podpisa umow dystrybucyjn.

Dystrybutorem oprogramowania Integra mog zosta firmy, ktre:

 • Posiadaj odpowiednio wyspecjalizowany personel (handlowcw i wdroeniowcw), z dowiadczeniem w zakresie sprzeday i serwisu oprogramowania do obsugi firm.
 • Maj moliwoci wykonywania prezentacji oprogramowania u klienta

Dystrybutor zobowizany jest:

 • Dotrzymywa terminw patnoci
 • W naleyty sposb eksponowa oprogramowanie Integra
 • Czynnie wsppracowa z PRODUCENTEM w tworzeniu aktywnej i skutecznej sprzeday oprogramowania
 • Prowadzi na bieco analiz marketingow rynku i sprzeday oraz informowa PRODUCENTA o istotnych faktach mogcych mie wpyw na sprzeda
 • Stosowa detaliczn cen sprzeday towarw i usug w/g zalece PRODUCENTA

Zapewniamy wsparcie i konsultacje techniczne (telefoniczne lub e-mailowe). Szczegy dotyczce warunkw wsppracy, rabatw, zamawiania i wysyek s dostpne po wypenieniu formularza.

Formularz zgoszeniowy

Jeeli s Pastwo zainteresowani podjciem z nami wsppracy,
prosimy o wypenienie formularza.
Po otrzymaniu wypenionego formularza wylemy Pastwu odpowied
dotyczc podjcia sprzeday naszego oprogramowania.

Nazwa firmy:
Dane kontaktowe
Kod:   Miejscowo 
Ulica:
Nr domu:   Nr lokalu:   
Wojewdztwo:
Nr kier:   Telefony: 
Telefony komrkowe:
Fax:
E-mail:
Strona WWW:
Osoba do kontaktw:
Profil dziaalnoci Firmy:
Sprzeda sprztu komputerowego
Produkcja oprogramowania
Sprzeda urzdze diagnostycznych
Dystrybucja czci zamiennych
Sprzeda oprogramowania (nazwy):
Pakiety polskie:
Pakiety importowane:
Wdroenia
Szkolenia
Integrator
Inne:
Stosowane przez Firm formy sprzeday:
Sprzeda bezporednia (akwizycja)
Sprzeda w sklepie, salonie komputerowym
Sprzeda w oparciu o biuro handlowe
Inne (jakie?):
Ukoczone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty, autoryzacje:
Jakie?:

Wypenienie i przesanie formularza jest jednoznaczne z wyraeniem chci zostania autoryzowanym punktem sprzeday oprogramowania Integra.
Jednoczenie informujemy, i Pastwa dane nigdy i nikomu nie bd udostpnione.

ilo�� odwiedzin: 11914

© 2000-2022 by Integra Software