Integra CRM / RCP / Terminarz / Cenniki

Integra CRM Nowość !!!

Oprogramowanie wspomagające biznesową działalność firmy

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Integra CRM ma na celu nie tylko poprawę organizacji pracy, ale zapewnia również biznesowe wsparcie prowadzonej działalności.

Funkcje systemu CRM umożliwiają wysyłanie informacji do klientów dotyczących aktualnych promocji, wprowadzania nowego asortymentu do sprzedaży, o wyprzedaży itp. Wiadomości mogą być wysyłane grupowo do wielu klientów poprzez SMS lub email. Funkcję powiadomień SMS/email można również wykorzystać dla przekazania klientom innych ważnych informacji np. o rozszerzeniu działalności firmy oraz akcjach promocyjnych. System zawiera również funkcje dot. przypomnień o bieżących angażach i umożliwia przydzielania i kontrolę realizacji zadań przez pracowników firmy.


Zakres funkcjonalny Integra CRM:
• rejestrowanie wszelkich zdarzeń zwiazanych z obsługa klientów firmy
• planownie kontaktów handlowych oraaz innych bierzących zadań
• przypomnienia o naprawach oraz wymianach części eksploatacyjnych
• wysyłanie korespondencji seryjnej (e-mail-sms) o promocjach, akcjach wyprzedaży, rozszerzeniu zakresu działalności, itp. 
• automatyczne wysyłanie wiadomości SMS z informacjami o: terminie naprawy, zakończeniu naprawy, kosztach naprawy, itp
• monitorownie rozlliczeń i wysyłnie do kontrahentów przypomnień o zaległych płatnościach
• delegowanie zadań pracownikom firmy i kontrola ich realizacji
• ewidencja obiegu dokumentów dot. m.in ofert handlowych, korespondencji z klientami, dok. gwarancyjnych, itp

Moduł CRM/Zadania umożliwia wprowadzanie przypomnień, dla których można określić termin realizacji, szczegółowy opis, monit przypominający o danej sprawie, stopień ważności ewentualnie powiązanie z kontrahentem lub naprawą sprzetu czy pojazdu.

System umożliwia także przydzielanie i kontrolę realizacji zadań dla poszczególnych pracowników firmy. Właściciel firmy lub kierownik danego działu może przydzielać określone zadania pracownikom, którzy otrzymają je na swoich stanowiskach komputerowych w odpowiednim czasie na liście zadań do realizacji. Wprowadzający zadanie może kontrolować czy realizacja zadania została rozpoczęta i czy zrealizowano je w terminie. Na liście zadań przeterminowane pozycje wyświetlane są na czerwono.

Zadania mogą być powiązane z naprawianymi pojazdami, kontrahentami oraz mogą być to indywidualne wpisy: np. kontakt w sprawie płatności, porządek w magazynie, telefon do hurtowni w sprawie zakupu części, itp.

« powrót do listy

wyświetleń: 2699

ilo�� odwiedzin: 200

© 2000-2022 by Integra Software