Filmy instruktażowe Integra 7


Obsługa serwisu


·      Obsługa zlecenia

·      Obsługa szybkiego zlecenia

·      Obsługa zakładki Towary/Usługi na zleceniu

·      Obsługa zakładki Towary/Usługi - wybór wielokrotny

·      Dobór części z Integra Katalog

·      Wykorzystanie czytnika kodów 2D

·      Dołączanie dokumentów i zdjęć do zlecenia

·      Obsługa terminarza

·      Obsługa terminarza i rezerwacji towarów


·      Tworzenie kompletów na zleceniach

·      Wystawienie zlecenia na podstawie kosztorysu


·      Zakańczanie zlecenia dokumentem sprzedaży

·      Wystawienie zbiorczej faktury sprzedaży do kilku zleceń

·      Współpraca z AuDaCon AIS

·      Przypisywanie serwisantów do usług i towarów na zleceniu22

·      Rozliczanie serwisantów


Obsługa sprzedaży części


·      Wystawienie faktury VAT

·      Szybka sprzedaż towaru

·      Korekta faktury VAT sprzedaż

·      Faktura sprzedaży w walucie obcej

·      Wystawienie faktury do paragonu

·      Wystawienie faktury zaliczkowej

·      Wybór dostawy na dokumencie sprzedaży

·      Wystawienie dokumentu sprzedaży z domyślnym rabatem klienta

·      Wystawienie dokumentu sprzedaży z domyślną grupą cenową klienta

·      Utworzenie dokumentu sprzedaży na podstawie dokumentu WZ


Obsługa magazynu


·      Import faktury elektronicznej Auto-Partner

·      Import faktury elektronicznej Fota

·      Import faktury elektronicznej Inter-Team

·      Import faktury elektronicznej Motogama

·      Import faktury elektronicznej Robert Bosch

·      Import faktury elektronicznej do programu

·      Import faktury elektronicznej z katalogu Inter Cars

·      Import faktury elektronicznej z katalogu Hart

·      Wykorzystanie jednostek dodatkowych

·      Wybór dostawy na dokumencie WZ

·      Utworzenie i wystawienie PZ. Dołączenie PZ do nowej faktury zakupu

·      Automatyczne tworzenie zamówień do dostawców

·      Wystawienie przesunięcia międzymagazynowego MM


Inwentaryzacja


·      Inwentaryzacja w programie Integra

·      Inwentaryzacja za pomocą papierowych arkuszy

·      Inwentaryzacja z wykorzystaniem kodów EANPrzechowalnia opon


·      Przyjęcie opon do przechowalni


Moduł finansowy


·      Utworzenie i wystawienie faktury zakupu - zakup towaru na magazyn

·      Korekta faktury zakupu

·      Wezwanie do zapłaty

·      Rozliczenie dokumentu sprzedaży z poziomu modułu Finanse

·      Tworzenie faktury kosztowej

·      Raport należności

·      Raport zobowiązań
Moduł kasowy


·      Kompensata

·      Zbiorcze rozliczenie dokumentów zakupu

·      Zbiorcze rozliczenie dokumentów sprzedaży

·      Rozliczenie dodatkowe (RD)CRM


·      Tworzenie przypomnień w module CRM

·      Tworzenie przypomnienia o przeglądzie technicznym

·      Konfiguracja modułu CRM

·      Dodawanie przypomnienia z poziomu zlecenia

Obsługa ogólna·      Aktualizacja programu

·      Kreator pierwszego uruchomienia

·      Konfiguracja filtra szukania złożonego

·      Konfiguracja zakresu filtrów

·      Konfiguracja kolumn na listach

·      Eksport list do pliku XLS

·      Konfiguracja i wykorzystanie cech własnych kontrahentów

·      Konfiguracja skrótów klawiaturowych